מפגש שמיני – מלביש ערומים

אם כל הסיפור של הבגדים הגיע אחרי חטא אדם הראשון למה אנחנו צריכים לברך על הלבושים שלנו? ואיך זה קשור למחלוקת בין מרדכי ואסתר בהנהגת עם ישראל, ולנו בכל בוקר מחדש? בשיתוף אתר ישיבה.

גודל טקסט
המתן לטעינת נגן הוידיאו