מפגש יב - אוזר + עוטר

איזה גבורה מאפיינת את העם היהודי? למה זה קשור לגארטעל? ולמה זאת הברכה הראשונה שנאמר בה "ישראל"? באיזה תפארת ה' מעטרנו בכל בוקר? מה זה מחייב אותנו, ואיך זה קשור לתפילין של ראש ולתודעה שטמונה בהם? ואיך כל אלו בונים בנו עוד קומה לקראת היום החדש? בשיתוף אתר ישיבה.

גודל טקסט
המתן לטעינת נגן הוידיאו