היום, כ"ח במנחם-אב, יערכו מוסדות "אריאל" ומכון "נזר דוד" שבירושלים, אזכרה למרן הגה"צ הרב דוד כהן "הרב הנזיר" זיע"א, ולבנו מו"ר הגאון הרב שאר-ישוב כהן זצ"ל רבה של חיפה, שיום פטירתו הרביעי יחול בג' באלול.

השנה יתקיים ערב לימוד מקוון במשנתם והגותם של הרב הנזיר והרב שאר-ישוב כהן. בתכנית: שיעורים במשנתם מפי הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר, הרב יעקב אריאל, הרב אורי שרקי ורבני מכון "נזר דוד". כמו כן, יתפרסמו לראשונה שלשה ראיונות עם תלמידיו ומקורביו, ובהם ראיון עם הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל, ראש ישיבת "הכותל", אשר נערך זמן קצר לפני הסתלקותו. המתן לטעינת נגן הוידיאו

ערב ראש חודש אלול של שנת תשל"ב, בכ"ח במנחם-אב לפני ארבעים ושמונה שנה, נפטר הרב דוד כהן, המכונה 'הרב הנזיר'. תלמיד חכם ומקובל ירושלמי, בקי עצום בתורת הנגלה, ברזי חכמת הנסתר ובהגות הפילוסופיה הכללית, שעלה לארץ ערב קום המדינה וחי בה ב25 שנותיה הראשונות. הרב היה ממקימי ומרבני הישיבה המרכזית העולמית, בן ביתו של מרן הרב קוק זצ"ל, שהיה לאיש שיחו וסודו.

עוד בחיי הרב הנזיר, זמן זה של ערב ראש חודש אלול היה לחשוב ומעורר. מנהג שתיקתו המיוחדת שנהג בשבתות וערבי ראשי חודשים, קיבל משנה תוקף בתקופה זו של השנה, עת היה מתכנס בשתיקתו עד לאחר יום הכיפורים, ארבעים יום של שתיקה זכה, שמיעה פנימית ועבודת המידות במסירות ויגיעה עצומה.

העולם המוסרי, תיקון הנפש והשלמתה, מהוות לרב הנזיר חלק בלתי נפרד בעסק לימוד התורה והחכמה, ובדגש על החכמה הפנימית הסודית. כבר משחר ילדותו, בתקופת לימודו ב'חדר', עמד הרב הנזיר בעיקשות על ישרות מידותיו, ולא הסכים ליטול חלק במעשי הקונדס של חבריו לכיתה, ונזהר ביותר שלא להוציא דבר שאינו אמת מפיו. משהגיע לישיבות הגדולות באירופה להעמיק לימודו, כתלמידם המובהק של גדולי הדור כדוגמת "החפץ חיים" בראדין והרב משה מרדכי אפשטיין בסלובודקה, היה מקדיש זמן קבוע, בנוסף ללימודו בעמקות ועיון רב, לעבודת קניין המידות, מתבודד לבד או עם חבר קרוב ועורך לעצמו פנקס חשבון נפש אישי, לו קרא בשם 'פנקס המנהל'. במהלך שנות נדודיו באירופה, וכן גם כשעלה לארץ ישראל, ידע הרב הנזיר קשיים ומכאובים רבים, בדידות ורעב, מעצרים בצוק העתים במלחמת העולם הראשונה, ומחלות, אך תמיד שאיפתו המוסרית עמדה לנגד עיניו, עבודה נפשית שמטרתה היתה להעלות הכל בשמחה ואהבה.

מידותיו של הרב הנזיר היו למופת בעיני תלמידיו ומכריו הרבים. ענווה, שמחה, אהבה ומאור הפנים הן מעט ממידותיו החוזרות ונשנות בסיפורים הרבים של מפגשים עם דמותו של הרב הנזיר, מתלמידיו הבאים להתייעץ בעניני שידוך או לשמוע שיעור, מאנשי השכלה והגות הבאים לשמוע וללמוד מתורתו, משכנים הבאים לקבל ברכה ועוד.

יסוד איחוד החכמה והמוסר בתורת ישראל עומד כעיקרון בסיסי בתורת הרב הנזיר ומרן הרב קוק זצ"ל. בהבנה זו ניגש הרב הנזיר לערוך את כתבי מרן הרב קוק זצ"ל, ובהוציאו לאור את ספרי 'אורות הקודש', מחלק אותם הרב הנזיר לשני חלקים עיקריים - 'חכמת הקודש' ו'מוסר הקודש', שני עקרונות שהם אחד. את יסוד זה מדגיש הרב הנזיר גם בספרו 'קול הנבואה' עת עומד על כך שתורת ישראל הינה תורה מעשית, שגאוני ההלכה בישראל הם-הם גאוני ההגות והמחשבה, תורה הכוללת הלכה ואגדה יחד.

איחוד התורה והמוסר הינם חלק בלתי נפרד מתורת ישראל בארץ ישראל ומהווים נדבך חשוב ומחייב לדור הגאולה השואף לחידוש הנבואה, אליה השתוקק הרב הנזיר כל ימי חייו. כאשר נתבקש הרב הנזיר ממורו ורבו מרן הרב קוק זצ"ל לחבר תוכנית לימודים לתלמידי הישיבה המרכזית העולמית, חזר והדגיש את חשיבות עבודת המידות והחינוך האישי בעולם הישיבות, כדרכם של בני הנביאים, ובלשונו הזכה של הרב הנזיר "אבל לא שיעורי הלימודים לחוד, אלא עבודת החינוך האישי עיקר. כלבני הנביאים, תיקון המידות, והעלאת החיים לתחיית רוח הנבואה".

בימיו האחרונים חזר הרב שאר ישוב כהן זצ"ל שוב ושוב על דברי אביו הרב הנזיר כי אין ספק שבתחייה המדינית של עם ישראל בארצו עתידה להתחדש הנבואה, ושזו מהות בשורת שליחתו דוקא של אליהו הנביא להיות מבשר הגאולה, אשר אליה כולנו משתוקקים.

מכון "נזר דוד" המהווה חלק ממוסדות "אריאל" שבירושלים עוסק בדמותם של הרב הנזיר ובנו הרב שאר-ישוב כהן ובהוצאת כתביהם לאור. בבית המדרש של המכון מתקיים מידי שבוע שיעור בתורת הרב הנזיר, להצטרפות לקבוצת העדכונים ניתן לשלוח הודעה למספר 052-728-2853 הרב יונתן קראוס. בע"ה לקראת ראש השנה יצא לאור הכרך השלישי של "חוג הראי"ה" – שיעורים ב"אורות הקודש" שכתב והרצה הרב הנזיר בפני תלמידיו, על סדרים ה'-ו' בחכמת הקודש, וכן ספרו של הרב שאר-ישוב כהן בנושא הר הבית, הסוקר את משנתו ההלכתית המחשבתית ואת פעילותו הציבורית בנושא זה.

התכניה המלאה: