תשעה באב

ליקוט מקיף של הנושאים הקשורים לתשעה באב באתר ישיבה. שיחות, שיעורים, תשובות, זמנים ועוד.

4 דק' קריאה
ישיבה
באתר יש מגוון רחב של נושאים הנוגעים לתשעה באב: הלכות, שיעורים, שיחות, זמנים, שאלות ותשובות ועוד. קיבצנו כאן חלק מכל המגוון הזה.

ראשית כל. בתשעה באב יש ללמוד רק נושאים הקשורים לאבלות על החורבן ולצום, ואין ללמוד בצורה רגילה. גם בצום דחוי יש ללמוד רק דברים מתאימים. למרות ההגבלה, עדיין יש הרבה חלקים בתורה שנכללים במה שאפשר וצריך ללמוד, ונביא כאן את חלקם:

איכה ומפרשיה, איכה רבה, ילקוט שמעוני על איכה, קינות, ירמיהו - פרקים לו-מג, מלכים ב פרקים כד-כה, איוב - הדברים הרעים (כמעט הכל), גיטין דף נו-נז (ובמהר"ל שם), שבת נה. , סוטה מח: מט. , מועד קטן כל פרק 'ואלו מגלחים', בבא בתרא ס. , תענית חמישה דברים אירעו (כו.), שו"ע יו"ד ח"ג הלכות אבלות, שולחן ערוך ומשנה ברורה הלכות תשעה באב, מהר"ל נצח ישראל - אגדות החורבן פרקים ד-ט.
יש לשים לב שגם כשלומדים את המקורות הללו, יש ללמוד רק בצורה שטחית ולא בעיון.

להבדיל, בתשעה באב מותר גם לקרוא את הסיפורים על חורבן הבית, על הצרות של עם ישראל בגלות ועל השואה, ולכן אפשר לקרוא את הספרים הבאים:
ספר 'מלחמת היהודים עם הרומאים' של יוסף בן מתתיהו. ספר האגדה עמ' קו-קיג, קמב-קנא, רצה-שב. ספרי היסטוריה של עם ישראל בזמן הגלות (למשל, קורות עם ישראל, הוצ' מסדה; תולדות ארץ ישראל, רפל). ספרי שואה, ועוד.

יש הנוהגים להימנע מלימוד תורה כבר מחצות היום של ערב תשעה באב, וכבר מאז ללמוד רק את הנושאים שמותר ללמוד בתשעה באב עצמו. אך מי שבגלל הימנעות מלימוד רגיל יתבטל מלימודו - יכול גם אחרי חצות ללמוד כרגיל. בתשעה באב עצמו, אפילו אם ייגרם ביטול תורה אין ללמוד את הדברים האסורים.
גם כשתשעה באב דחוי, בשבת לאחר חצות יש ללמוד רק דברים שמותר ללמוד בתשעה באב, ואם בעקבות כך יתבטל שיעור או שהלימוד יחלש - עדיף ללמוד כרגיל.


***

צום תשעה באב, בדומה ליום הכיפורים ובשונה משאר כל הצומות - אינו מתחיל מעלות השחר אלא כבר מהשקיעה, ולכן הצום מתחיל כבר בערב, בשקיעה של יום ח' באב. השנה כשהצום נדחה ליום ראשון, הצום מתחיל מהשקיעה, וכבר מהשקיעה אין לאכול.
ניתן לבדוק כאן את זמני הצום ב293 מקומות בארץ ובחו"ל

***

(יש שנים שבהם תשעה באב חל בשבת, ולכן דוחים את הצום ליום ראשון, י' אב. בעקבות כך ישנן הלכות מיוחדות. ראשית, אין אבלות בשבת ולכן אוכלים בשר, שותים יין ושרים שירי שבת כרגיל. כמו כן, דיני סעודה מפסקת לא נוהגים בסעודה שלישית וגם בה אפשר לאכול רגיל. 

עם זאת, מהשקיעה ועד צאת הכוכבים הוא זמן ביניים ויש ספק האם הוא עדיין חלק משבת, או תחילתו של יום ראשון - ולכן יוצא שכל הזמן הנקרא "בין השמשות" הוא משותף לשבת ולצום. בזמן הזה יש להימנע מדברים המראים אבלות מכיוון שאין אבלות בשבת, אך מנגד יש להימנע מדברים שאינם הכרחיים כמו אכילה ושתייה, רחיצה וסיכה. 

בנוגע לרחיצה, אדם שיצא משירותים בזמן הזה ייטול ידיו כרגיל, כי אחרת הוא ינהג מנהג אבלות בשבת.

הלכות נוספות בנוגע למעבר לבגדי חול ונעלים שאינן מעור, אופן ההבדלה, הבדלה לחולה הצריך לאכול במהלך הצום ועוד - בשיעורו של הרב אליעזר מלמד.

ההבדל היחידי בהלכות הנוגעות לצום עצמו בין תשעה באב דחוי לשנה רגילה הוא שכשהצום דחוי נשים בהריון ומניקות יכולות להפסיק את הצום כשהן חשות שלא בטוב. הרב יעקב אריאל נשאל איך אפשר להגיד לאשה בהריון לצום כשהרופאים אומרים לא לצום, והרב הסביר למה הרופאים אומרים כך, למרות שגם הם עצמם לא באמת חושבים כך.)

***

כמו שהזכרנו, באתר יש הרבה נושאים הקשורים לתשעה באב, וגם אותם כמובן מותר ללמוד במהלך הצום:

הדף המיוחד לתשעה באב באתר

שאלות ותשובות על תשעה באב

הלכות תשעה באב בבית המדרש

שיחות ושיעורים על תשעה באב בבית המדרש

האבלות על החורבן בבית המדרש

שאלות ותשובות על המקדש והקרבנות

שיחות ושיעורים בנושאי בית המקדש בבית המדרש

מעלת המקדש בבית המדרש

***

בנוסף לעשרות השיעורים ומאות התשובות שהוזכרו, ישנם כמה שיעורים שכדאי במיוחד לראות ולקרוא (כמובן, בלי להמעיט בערכם של שאר השיעורים):

האם גם בימינו צריך להתאבל על תשעה באב כמו שהתאבלו בגלות? - הרב זלמן מלמד.

מקומה של האבלות בתשעה באב - הרב ש. י. וייצן.

על קמצא ובר קמצא - מערך ללימוד עצמי לתשעה באב - הרב יוני לביא. 

רעיונות לתשעה באב - הרב עזריאל אריאל.

כיסופים לבית המקדש - גליון של החוברת קומי אורי.

איך ייראה אתר האינטרנט של בית המקדש? - מתוך העלון השבועי של קוממיות.

הכמיהה למקדש בזמן הזה - הרב ישראל אריאל.

בניין בית המקדש בזמן הזה - הרב אביגדר נבנצל.

סיפור לילדים לתשעה באב - הרב שלומי רוזנטל.

***

הלכות תשעה באב - הרב אליעזר מלמד, מתוך פניני הלכה.

התפילות בתשעה באב - הרב אליעזר מלמד, מתוך פניני הלכה.

הלכות תשעה באב - הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

דברים האסורים בתשעה באב - הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

הלכות תשעת הימים ותשעה באב - הרב אליקים לבנון.

דיני מעוברת ומניקה בצום - הרב דב ליאור.

מצוות תלמוד תורה בתשעה באב - הרב ש. י. וייצן.

***

שאלות ותשובות מיוחדות מתוך הקטגוריות הנוגעות לתשעה באב:


להרגיש צער בתשעה באב
 - הרב זלמן מלמד.

סנדלי שורש וקרוקס בתשעה באב - הרב דב ליאור.

באיזה דברים מותר לעסוק בתשעה באב? - הרב עזריה אריאל.

לימוד תורה בתשעה באב - הרב שמואל הולשטיין.

נקיון בתשעה באב אחרי חצות - הרב אלחנן לוין.בעזרת ה', שייבנה בית המקדש במהרה בימינו!

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il