ערב לימוד בנושאי רפואה ומשפט

הצטרפו אלינו לשידור חוזר מערב לימוד בנושאים סרגל הכאב בהיבט הלכתי ובנושא הבחירה בין בבוררות, גישור או דין תורה

גודל טקסט

המתן לטעינת נגן הוידיאו