הרב רצון ערוסי – התייחסות החברה המודרנית לבכיר שסרח וריצה את עונשו מול גישת ההלכה

נוהגים אנחנו להביא מעשים מההליכות של החברה המערבית הדמוקרטית אשר מתיימרת להיות נאורה, ובוחנים אותם בעין תורנית לא מתוך מטרה של ניגוח אלא מתוך מטרה להשוות ומתוך כך לשכנע את דורנו הצעיר שלא יתפתה אחרי כל מיני סיסמאות כמו: "דמוקרטיה", "מערביות", "נאורות", אלא כל דבר ודבר יש לבדוק ולראות האם זה מתאים לרוח התורה או שמא איננו מתאים.

חז"ל אמרו: "אל תקרי 'הליכות', אלא 'הלכות'", ההלכות הם המנחות אותנו בהליכותינו. אשרינו שהתורה היא אשר מנחה אותנו וההליכות שלנו הם מתוקנות באופן שהליכות עולם לא. מי שהולך על פי ההלכה הליכותיו מתוקנות ומזכות אותו בחיי עולם הבא.

הנה כל פעם אנחנו מוסיפים עוד משהו להשוואה ונוסף לנו אתמול דבר חדש.

אנחנו נמצאים במצב נוראי וקשה פוליטית מלבד הצרה של המגפה, כידוע עם ישראל כמו כל העולם כולו נתון בצרה הגדולה הזאת של המגפה הנוראית הזאת שהיא מגפה עולמית שעכשיו אנחנו מתבשרים בשורה רעה עוד יותר שיש מוטציה יותר חמורה וכבר מתחילים להתגונן מפניה.

רק זה חסר לנו שלמרות המגפה ולמרות המשבר הכלכלי שהגיע כתוצאה מכך כי כידוע הכלכלה מתרועעת והולכת, יקבעו כעת שיהיו בחירות נוספות. לא מההיבט הפוליטי אני מדבר אלא מההיבט הקיומי שלנו. אנחנו נמצאים בעידן של מגפה ושל משבר כלכלי וכעת להישאב לבחירות שיוצרת עוד יותר שסעים בחברה ועוד יותר הוצאות כלכליות אדירות, וגם איך ליצור את הבחירות בצורה כזאת שלא תגביר את התחלואה?

כל הדברים האלה הם קשים מנשוא.

הזכרת חטאי עבר לבכיר שריצה את עונשו

והנה שר לשעבר, שהוא באמת מוכשר בפני עצמו, מנסה את כוחו הפוליטי לגשר בין הליכוד וכחול לבן על מנת למנוע בחירות מוקדמות ויישר כוחו אם אכן הוא יצליח בכך זכות גדולה תהיה לו.

אבל רבותיי ראו גם ראו מהם הפירות הבאושים של "התרבות המערבית", "הדמוקרטית הנאורה". מתנפלים עליו בצורה בלתי רגילה ומזכירים לו עוונות ראשונים שהוא הורשע בפלילים שהוא נישק חיילת וכל כיוצא בדברים האלה.

דעת התורה – הרי הוא אחיך

כבר אמרנו לא פעם, תורת ישראל קובעת: "משלקה הרי הוא אחיך" (מכות ג, טו). ברגע שאדם הורשע וקיבל את עונשו עלינו כחברה להכיל אותו "אחיך הוא!" אל תדחו אותו, אל תזכירו לו עוונות ראשונים, צריך לתת לו הזדמנות לבנות את החיים שלו מחדש. אם כל הזמן מזכירים לו שהוא היה כזה והוא היה כזה, זה אונאת דברים והיא פוגעת קשות בשיקום של כל אדם.

זוהי התרבות המערבית הקלוקלת, בעוד שתורת ישראל אומרת כיון שלקה אחיך הוא, תכיל אותו ותקרב אותו, הלכת כמה וכמה שהוא תורם תרומה חשובה מאוד מאוד לחברה.

וכבר כאמור יש שביתה ציבורית כי יש היום מה שנקרא "תקשורת חברתית", והתקשורת החברתית בעוונותינו הרבים זה סוג של בני אדם שהם כאילו אומרים כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את החוק כולנו יודעים את התורה, ושופטים ודנים את האדם בית דין שדה ומרשיעים ומטנפים בצורה בלתי רגילה, ה' יצילנו לא כאלה הם הליכותיו של עם ישראל.

הליכותיו של עם ישראל הם הליכות חן, מדודות שקולות המעצבות את האישיות של האדם, שהאדם יהיה נבון שקול מדוד ידע מה לומר ואיך לומר, יתייחס לכל דבר ודבר באופן הראוי בכל דבר ודבר, לא בשליפות ולא בגאווה ובגסות רוח, בשום פנים ואופן.

הוא אשר אמרנו אין אנו אומרים את זה רבותיי כדי לגנות ולחרף אלא אנחנו אומרים את זה על דרך לגרות את אחינו חשבו מה אתם מפסידים!. יש תורת ישראל שהיא תורת חיים שיש לה הלכות שהם הליכות חן, הם הליכות המעצבות את האישיות של האדם, מקנות לו עולם - עולם בעולם הזה ועולם בעולם הבא.

מי ייתן שהקב"ה יערה רוחו ממרומים ויתפקחו לפחות מכוח השלילה ויראו כמה נזק התרבות המערבית ה"נאורה" הזאת מביאה עלינו, ויאמרו הבה ונראה את אור תורת ישראל אשר יורנו כיצד להתנהג.

 השיעור באדיבות אתר נצח ישראל