מגילת אסתר - מתי קוראים? שידור חי, ועוד!

מתי קוראים מגילת אסתר 2023/תשפ"ג, מגילת אסתר הסיפור האמיתי, כמה פרקים יש במגילת אסתר, כמה פעמים קוראים את מגילת אסתר

3 דק' קריאה
מגילת אסתר היא אחת מחמשת המגילות בתנ"ך. בה מסופר על הצלת היהודים בממלכת אחשורוש: "מֵהֹדּוּ וְעַד-כּוּשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה מְדִינָה" (אסתר א, א). המגילה מספרת על המן, שהיה מזרע עמלק, אשר שילם למלך ממון על מנת להרשות את השמדת היהודים ברחבי ממלכתו. מרדכי היהודי ואחייניתו אסתר המלכה הפרו את התוכנית. וכך, היהודים ניצלו, היכו בשונאיהם, את המן ובניו תלו על העץ ומרדכי היה למשנה למלך. לזכר נס זה תקנו את ימי הפורים בו קוראים את המגילה.

מתי קוראים את מגילת אסתר?

אחת מהמצוות המוטלות עלינו בפורים היא לקרא את המגילה, מתוך מגילת קלף כשרה, שתי פעמים: בליל פורים וביומו. הרב אליעזר מלמד כתב שכל אדם חייב לקרוא את המגילה בלילה (מצאת הכוכבים ועד עמוד השחר) ולחזור לקוראה ביום (מהנץ החמה ובדיעבד מעמוד השחר ועד שקיעת החמה). והטעם, כמו שזעקו בעת צרתם אל ה' ביום ובלילה, כך צריך לקרוא את המגילה ביום ובלילה (מגילה ד, א; רש"י שם). 

זריזים מקדימים למצוות וקוראים את הקריאה של לילה מיד אחר תפילת ערבית, ואת הקריאה של יום מיד אחר תפילת שחרית (שו"ע תרפז, א; תרצג, א, תרצג, ד). לדעת כמה מגדולי הראשונים, עיקר מצוות הקריאה ופרסום הנס הוא ביום, כמו שאר מצוות הפורים שמצוותן ביום. ועל כן צריכים לדקדק יותר בקריאת היום, וכן צריך להתאמץ יותר שתהיה ברוב עם, ולכל הפחות במניין. 

קריאת מגילה בשידור חי

המתן לטעינת נגן הוידיאוהאם יוצאים ידי חובה בשמיעת הקריאה בשידור חי?

הרב נעם מייזליס השיב שאין יוצאים ידי חובת קריאת מגילה דרך זום או רדיו, והוא הדין בטלפון, מכיוון שאין זה קולו הישיר של הבעל קורא ואין בזה דין "שומע כעונה". אמנם בשעת הדחק (כגון בבתי חולים כשאין אפשרות לקרוא את המגילה בחדרים) אין לערער במי שמקל לקוראה דרך רמקול וכדומה (ציץ אליעזר), בפרט אם היה ניתן לשמוע את הבעל קורא גם בלי הרמקול.

הברכות על קריאת המגילה

לפני קריאת המגילה מברכים שלוש ברכות, ולאחריה - ברכה אחת.
הברכות שלפני קריאת המגילה הן:
א. "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מקרא מגילה".
ב.  "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".
ג. "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"
בני עדות המזרח מברכים "שהחיינו" לפני קריאת המגילה, רק בלילה ולא ביום. אמנם האהאשכנזים נהגו, שבברכת "שהחיינו" לפני קריאת המגילה ביום הפורים, מכוונים שברכה זו תחול גם על שאר המצוות שמקיימים בפורים: סעודה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. יש מבני עדות המזרח שנהגו לכוון על כך בברכת "שהחיינו" בלילה.

אחרי קריאת המגילה מברכים את הברכה:
"ברוך אתה ה', אלקינו מלך העולם, הרב את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה ה', הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע".

את ארבעת פסוקי המגילה, הקשורים במעשה ההצלה, נוהג הציבור לקרוא יחד בקול רם, לפני שהש"ץ ישוב ויקראם מתוך המגילה. פסוקים אלה הם:
א. "איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני..." (אסתר ב, ה)
ב. "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה" (אסתר ח, טו)
ג. "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" (שם פס' טז)
ד. "כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו" (אסתר י, ג).

איך קוראים את המגילה?

המנהג הוא שהש"ץ אינו קורא את המגילה כשהיא כרוכה, אלא פושטים אותה וכופלים אותה דף על דף כמו אגרת, כי היא נקראת "אגרת הפורים", אך השומעים אינם עושים כך.

כמה פרקים יש במגילת אסתר?

במגילת אסתר יש עשרה פרקים

קריאת מגילה לנשים

קריאת המגילה הינה הודיה לה' על חסדיו עם עמו ישראל. גם הנשים חייבות לשמוע את קריאת המגילה - למרות שזוהי מצוה שהזמן גרמא - מאחר ש"אף הן היו באותו הנס": הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים כללה גם את הנשים, ואף הן נצלו. מה גם שהנס נעשה ע"י אשה, אסתר.
חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il