שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

עם סגולה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

ד תשרי תשס"ג
שאלה
הספרים מלאים בתיאור מעלת ישראל, בזכותה קבלו את התורה. אכן בגמרא ביצה כה ב מבואר שישראל קבלו את התורה בגלל היותם עזים מכל האומות (ראה גם מהרש"א שם) - היתכן? ומה עם אהבת הקב"ה לישראל ולאבות האומה? ומה עם שאר מעלות ישראל?
תשובה
עין נצח ישראל למהר"ל פי"א שהאריך להוכיח שאין בחירת ישראל תלויה בשום סיבה שהיא. וא"כ אדרבה, דווקא בגלל היותנו עזים ה' בכל זאת בחר בנו כדי להדגיש שהבחירה היא מוחלטת ובלתי מותנית. מאידך, יש גם לומר שהעזות היא מידה מגונה רק בעניני חולין. אך כאשר יש צורך לקיים מצוות וללמוד תורה גם כשהסביבה כולה עוינת העזות היא מידה טובה (עיין ב"י או"ח סי' א)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il