שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

בושם עם ריח חזק/או דאורדורנט

undefined

הרב חיים שריבר

ט"ו סיון תשע"ו
שאלה
בס"ד תודה לרב על התשובה. קניתי השבוע דאורדורנט לגברים - פעם ראשונה שאני קניתי את הסוג הזה וגילתי שהריח שלו מאוד מאוד חזק. האם עדיף או אולי אסור להבא לקנות אותו? בדיעבד אחרי שפתחתי אותו מותר לי להשתמש בו או צריך לזרוק? (גם אם אשים מעט לא יודע עד כמה זה יחליש את הריח של הדאורדורנט) ומקרה ממש דומה לגבי בושם. בשני המקרים האלה בעצם מדובר בסוג של בושם - שחכמים הדריכו שמותר לגבר לשים בושם רק כאשר הוא מיועד לגברים וגם שהוא לא בעל ריח חזק. אני צודק? אם כן מה לעשות? תודה מראש
תשובה
שלום מותר לגבר לשים בושם של גברים, ואין בזה איסור "לא ילבש", יש מתירים רק בושם בעל ריח עדין. . מקורות: הרמב”ם (דעות פ”ה ה”ט) ע"פ הגמרא (ברכות דף מג/ב) פסק שתלמיד חכם אסור לו לצאת כשהוא מבושם לרשות הרבים, אבל אם משח בשרו בבושם כדי להעביר את הזוהמא מותר. ניתן לדייק מדבריו שאין איסור למי שאינו תלמיד חכם לבשם את עצמו, [ועיין עוד בשו”ת מהר”ם שיק יו”ד סי’ קע"ג]. השו"ע (יו"ד סימן קפב סע' א') פסק שבמקום גם האנשים נוהגים בתיקוני נשים מסוימים אין עונשין אותו והוסיף הרמ"א שאפילו לכתחילה מותר, "רק החברים נמנעים בכל מקום". והוסיף השו"ע (סע' ה') וכתב "ולא יעדה איש עדי אשה, כגון שילבש בגדי צבעונים...במקום שאין לובשין אותם הכלים ואין משימין אותו אלא נשים". א"כ, מאחר ובמהלך הדורות השתנתה המציאות ובישום שהיה רגילות של הנשים בעבר משותף כיום גם לגברים, יש להתיר בישום לגברים. בשו”ת באר שרים (לרב אברהם יפה שלזינגר, יו"ד סי’ מט) חילק בין סוגי הבושם של נשים אסור ושל גברים שיש לו ריח קל מותר, ובני תורה יחמירו אך במקום זיעה וחום מותר. בשו”ת עשה לך רב (לרבי חיים דוד הלוי, חלק ח' סי’ נ) כתב להתיר בושם לגברים "פשוט ביותר שאין בכך שום צד איסור כלל ואפילו לא מידת חסידות". וכן שו"ת אמרי הלכה ומנהג (לרב אברהם מיכאל הלפרין, סי' ל"ד) התיר לגבר לשים בושם של גברים. ובשו”ת אבני ישפה (ח”ד סי’ צ) התיר להשתמש בבושם שאינו יוחד לנשים והביא בשם הגרי”ש אלישיב "שגם גברים רוצים שיהיה להם ריח טוב ואין זה דרך נשים". וציין שהגרי"ש אלישיב אמר זאת ללא שידע על המציאות שיש ריח מיוחד לגברים ומיוחד לנשים. יסוד האיסור הוא לעשות פעולות או ללבוש בגדים וכדו' בדברים שיש בהם חשש של הימשכות לחוסר צניעות, אך פשוט שאם המטרה למנוע ריח רע זה מותר וגם רצוי. ואף בלא מטרה זו ניתן להתבשם כיון שרגילים גם גברים לבשם את עצמם ואין בזה לא ילבש. מצד הנהגת האדם כדאי לתת את הדעת שכאשר סיבת הבישום היא שכולם יריחו וישימו לב לגבר הנמצא כאן בסביבה, וימשך מכאן עניינים של חוסר צניעות, ראוי להימנע. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il