שאל את הרב

  • הלכה
  • כבוד התפילין, כיסויו וצביעתו

תפילין שנפלו עם הפלסטיק

undefined

הרב חיים שריבר

כ סיון תשע"ו
שאלה
היום בבוקר נפל לי התפלין של ראש מהיד. הבית (אני מתכוון לפלסטיק שכתוב עליו של ראש) נפל ונראה לי שקצת נפתח. מה אני צריך לעשות?
תשובה
שלום הפוסקים מביאים את המנהג, שכאשר תפילין נפלו ללא כיסוי (=הבית מפלסטיק), יש להתענות יום אחד (מגן אברהם סי' מ"ד ס"ק ה' הובאו דבריו במשנה ברורה סי' מ' ס"ק ג'). אולם מכיוון שתענית זו אינה חובה אלא מנהג, כתבו כמה פוסקים שיש להקל בה, ומי שקשה לו להתענות יום שלם, או שהתענית תפגע בלימודו או בעבודתו וכדומה, יתענה חצי יום, או יעשה תענית דיבור, או ייתן צדקה (כשיעור ארוחות של יום אחד), כתחליף לתענית (שו"ת חיים שאל (לחיד"א, ח"א סי' י"ב), שו"ת רבבות אפרים חלק ו' סי' י"ד, פסקי תשובות סי' מ' אות ב', ילקוט יוסף סי' מ"ד אות ב'). יש לשים לב לשלמות הבתים, האם הבית מרובע ופינותיו שלמות - נפילת התפילין אינה עלולה ליצור פגם בפרשיות, ולפיכך אין חובה לבודקן. אולם הבית עצמו עלול להתקלקל באופן חיצוני, שהמכה עלול לפגום את הריבוע שלו. דבר זה ניתן לבדוק על ידי רב או תלמיד חכם המבין בענין ע"י הסתכלות ומדידה. אם התפילין נפלו עם כיסוי, לא צריך לצום, אלא שראוי לתת צדקה. (לא חייבים ממש כשיעור ארוחה ש יום שלם).(משנה ברורה סימן מ' ס"ק ג' בשם אליה רבה). גם אם התפילין היו מונחים בבתים בשעת נפילתן, אם חלק מן התפילין היו ללא כיסוי (חלק מן התיתורא, המעברתא או היו"ד בתפילין הדבר נחשב שהתפילין עצמם נפלו. (אשל אברהם בוטשאטש סי' מ'). כדאי בכל מקרה להתחזק בעניין התפילין שוב לחזור על הלכות תפילין ולעיין במעלת וחשיבות מצוה זו. יום טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il