ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

פרויקט נאמן חיים ושבת - המשך | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ז תמוז תשע"ו

פרויקט נאמן חיים ושבת - המשך


הרב יצחק בן יוסף

שאלה:
שלום,
בהמשך לשאלתי על הפעלת מתנדב "נאמן חיים" בשבת.
הבהרת שמשום פיקוח נפש (עד כדי ספק ספקא פיקוח נפש) מותר לנסוע ברכב בשבת לאירוע שאליו הוזנק המתנדב בשבת.

האם מותר לנסוע חזרה לבית עם הרכב בתום האירוע?

אוסיף כי-לפחות במקרה שלי-הדבר עלול (כשמדובר במרחקים גדולים) לשבש את חיי המשפחה בשבת, כמו כן השארת הרכב באירוע ראשון, יימנע הגעה לאירוע נוסף באם יהיה כזה (אם כי מכיוון שהאירועים שאליהם מוזנקים מוגדרים קריטיים הסיכוי קטן מאוד)

תשובה:
זו השאלה הגדולה בהפעלת כול שירותי הרפואה והביטחון, בצבא הבעיה פחותה כי הנורמה שהעושה תורנות שבת עושה תורנות בכול סוף השבוע.
כיצד להסביר את הגמרא ואת הרמב"ם: (שבת ב, כג) "וכשיצילו את אחיהן מותר לחזור בכלי זיין שלהם למקומם בשבת, כדי שלא להכשילן לעתיד לבוא"האם מותר גם לעשות איסור תורה או רק איסור דרבנן.
נחלקו בזה החת"ס , הגרש"ז אוירבאך, הגר"מ פיינשטיין (אג"מ או"ח סימן פ), שו"ת 'היכל יצחק' לרב הרצוג, שבת ומועד בצה"ל ועוד.
לדעת הגרש"ז אוירבאך והגר"ד ליאור שליט"א 'שבת ומועד בצה"ל'' לרב אל"מ אברהם אבידן (עמ' לט-מח) ההיתר הוא רק באיסור דרבנן, וכן מובא בשמירת שבת כהלכתה (מ,סט ובהערה קמז).
(האחרים המוזכרים מתירים גם איסורי תורה)

הדעה נוטה למתירים איסורי דרבנן בלבד ובמיוחד שכך פסק הרב אוירבאך זצ"ל מנחת שלמה ז-ח- (שפסקיו ודרכו ההלכתית התקבלה בנושא רפואה וביטחון) מותר לחזור ברכב במקרים הבאים ובלבד:
א. אם אתה בכוננות באזור מגורך וצריך אותך שם. כמו נהג אמבולנס ביישובי יהודה ושומרון המסיע יולדת לבית החולים, יחזור ליישובו מפני שצריך אותו בכוננות שם.
ב. לחזור על ידי נהג גוי.
ג. לנסוע באופניים רגילות/ או חשמליות.
ד. לחזור עם אמבולנס החוזר לתחנתו.
ה. ניידת סיור משטרתי, שזהו תחום סיורה.



ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו





את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il