500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2103504


Varnish cache server

שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

לימוד בתפילין

undefined

הרב רואי מרגלית

כ"ב טבת תשס"ה
שאלה
האם יש עניין ללמוד עם תפילין, או שמיד לאחר התפילה יש להורידם? אם לומד 10 דקות אחרי התפילה - עדיף שילמד עם תפילין?
תשובה
יש ענין ללמוד עם תפילין, ואף שהשו"ע בסימן ל"ח סעיף י' כתב שהקורא בתורה פטור מן התפילין (לפי כף החיים אף בלימוד תלמוד), ודאי שיש מעלה בזה אם יכול לשמור עצמו בנקיות. אמנם יש שכתבו שמי שלומד כל היום עם תפילין יש חשש ליוהרא אם לא משתדל להדר גם בשאר מצוות, אך ללימוד שאחר התפילה ודאי שיש בזה הידור שמראה שקשה לו להיפרד מן המצוה, וגם מעוטף בשתי מצוות באותו זמן של לימוד. הרב רואי מרגלית.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2103505


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il