שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הנקה וטיפול בתינוק

האזנה לשיעור תורה בזמן הנקה

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ט תמוז תשע"ו
שאלה
שלום כבוד הרב, אשמח לדעת אם אני יכולה להאזין לשיעור תורה בזמן שאני מניקה. תודה רבה
תשובה
לשואלת, שלום וברכה! מותר לעסוק בתורה, להגיד פסוקים וברכות וכדומה, גם תוך כדי הנקה. במקרה שיש על הידיים לכלוך ממשי אין לומר דברי תורה עד שתנקי אותן באופן כלשהו (לאו דווקא במים, כגון בעזרת מגבון), אבל מותר להאזין לדברי תורה. הרחבה: מבחינת ההופעה, לבוש מלא נדרש רק לתפילת העמידה (תפילת שמונה עשרה), בה עלינו להיראות כפי שבאים לפגישה עם אדם מכובד, אך לדברי תורה וברכות וכדומה די מצד הדין בלבוש חלקי (שו"ע או"ח סי' עד ס"ד וברמ"א). מותר, למשל, לאלו שנמצאים בחוף הים לברך ברכות הנהנין עם בגד ים (וכיפה) בלבד, והוא הדין לענייננו. מבחינת נקיון הידיים בגלל העיסוק בהנקה, ההלכה היא שמי שידיו מלוכלכות מסיבה כלשהי אסור בדברי תורה עד שינקה אותן באופן כלשהו (סי' ד סכ"ג ומשנה ברורה ס"ק סא, וסי' צב ס"ז ומשנ"ב ס"ק כט). לכתחילה יש עדיפות לנטילת ידים במים, אבל כשאת באמצע ההנקה ניתן להסתפק באמצעי נקיון אחרים. מאידך, גם כשיש לכלוך על הידיים מותר להרהר בדברי תורה (ביאור הלכה סי' צב שם ד"ה ולכן). שמיעת דברי תורה, בין מאדם חי ובין מהקלטה, מבחינת המאזין אינה אלא הרהור. יש הלכה נוספת שמי שנוגע ב"מקום מכוסה" שבגופו צריך ליטול את ידיו, או לפחות לנקות אותן, גם אם אין עליהן לכלוך ממשי. לעניין זה כתב הבן איש חי (שנה ראשונה, תולדות, יז) שמה שמקובל לגלות בזמן ההנקה דינו בזמן ההנקה כמקום מגולה (כמובן, רק לעניין דין זה של נטילת ידיים, ולא לעניין דיני צניעות). ואף שיש חולקים (שו"ת לבושי מרדכי מהדו"ת או"ח סי' כא), מסתבר לענ"ד שכאשר ידוע לך שהמקום נקי מזיעה וכדומה, ואין שום לכלוך בידייך כתוצאה מההנקה, אין צורך בנטילת ידיים (סברה זו שמקום רחוץ אינו מצריך נטילת ידים מופיעה בכמה אחרונים, ויש חולקים בה, אבל במקרה זה היא מצטרפת לסברת הבן איש חי המתיר בפשטות בהנקה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il