ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בגליל עם הרב שמואל אליהו. מספר החדרים מוגבל!
שאל את הרב הלכה מים אחרונים וזימון

תיכף לנטילת ידים ברכה - במים אחרונים ובברכת כהנים

שאלה
בס"ד, למען שמו רציתי לשאול את כב' הרב, לגבי "תיכף לנטילת ידים ברכה" בין מים אחרונים לברכת המזון ובין נטילת ידים של הכהנים לברכת כהנים, שנכון שלא ישהה כ"ב אמה - האם מועיל שלא ינגב ידיו, שכל זמן שלא ניגב אין זה סיום הנטילה?
תשובה
שלום וברכה! מסתבר שאכן גם בנטילות אלה ניתן לחשב את הזמן רק משעת ניגוב הידים, שזהו סיום הנטילה. ויש שכתבו שלגבי ברכת כהנים אין צורך להקפיד בהפסק בין הנטילה לברכה, כל שאין מפסיקים בעניינים אחרים אלא מקשיבים לחזרת הש"ץ. הרחבה ומקורות: בעניין נטילת ידים לסעודה, כתבו כמה פוסקים ש"תכף לנטילת ידים ברכה" היינו מזמן ניגוב הידים, משום שהניגוב הוא השלמת הנטילה (שו"ת עונג יום טוב סימן י"ח; משנה ברורה קס"ו, ד). לכאורה דבר זה שייך דוקא לגבי נטילת ידים לסעודה, ששם הניגוב הוא חובה (שו"ע קנ"ח, יב), אולם בנטילת מים אחרונים או בברכת כהנים, הניגוב אינו חלק מן המצוה. אולם: ראשית, בנטילת מים אחרונים ישנה מחלוקת האם חייבים לנגב את הידים או לא (עיין שו"ע קפ"א, ח; קע"ג, ג), ולכתחילה ראוי לנגב את הידים (משנ"ב קפ"א, יט). ואם כן, ניתן לומר שגם כאן הניגוב הוא חלק מן המצוה. עוד יש להוסיף את דברי החזון איש (או"ח כ"ד, ל), שגם כאשר אדם נטל ידים לסעודה באופן שמן הדין אין הוא חייב לנגב את ידיו (כגון שנטל ברביעית או טבל את ידיו), עדיין הניגוב הוא חלק מן המצוה, משום שמאוס לאדם להישאר עם ידים רטובות. על פי טעם זה, מסתבר שהוא הדין גם בנטילות האחרות, שגם אם אין בהן חיוב לנגב את הידיים, עדיין הניגוב הוא השלמת הנטילה, משום שהאדם לא מעוניין להישאר בידיים רטובות. ועיין קובץ "הליכות" 64, מאמרו של הרב כ.פ. טכורש, שמצדד שבנטילת ידים לכהנים הניגוב מהווה חלק מן המצוה מסיבה אחרת, משום שהמים שעל היד מהווים חציצה שיש להסירה לפני הברכה. ועיין עוד בשו"ת תשובות והנהגות כרך ה' סימן מ"ח, שאינו סובר כך, אלא שבנטילת ידים לכהנים אין הניגוב נחשב חלק מן המצוה. אולם הוא מיקל בדבר מצד אחר, שכיוון שנשיאת כפיים נתקנה דוקא בתוך התפילה, הרי התפילה אינה מהווה הפסק לעניין זה, וכל עוד הכהן מקשיב לחזרת הש"ץ ואינו עוסק בעניינים אחרים אין זה הפסק בין הנטילה לבין הברכה.
עוד בנושא מים אחרונים וזימון
שאל בהמשך לשאלה זו

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il