ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ציצית | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ב אב תשע"ו

ציצית


הרב שמואל אריאל

שאלה:
שלום הרב. רציתי לשאול:
א. האם עדיף לישון עם ציצית ביום?
ב. מי שישן בלי ציצית, האם צריך לברך? ומה הדין אם זאת הייתה רק תנומה קצרה של חצי שעה, ודעתו הייתה על הטלית.
ג. האם יש עניין לעשות עיטוף בטלית קטן? אם כן, למה לא רואים את עמך בית ישראל שעושים ככה?
ד. אשכנזי לפני החתונה, יכול אם רוצה ללבוש טלית גדול? ואם זה לא בשעת התפילה?


תשובה:
שלום וברכה!

א. כידוע, החיוב מן התורה במצוות ציצית הוא דוקא כאשר אדם לובש בגד של ארבע כנפות, אבל אם אינו לובש בגד כזה, אין חיוב ללבוש במיוחד בגד של ארבע כנפות בשביל לקיים את המצוה. אף על פי כן, נהגו ישראל ללבוש בגד שמחוייב במצוה כדי לזכות במצוה זו. לגבי מעלה זו, כותב השולחן ערוך (כ"ד, א) שראוי ללבוש את הבגד במשך כל היום, אך מעיקר הדין אפשר להסתפק גם בלבישת בגד של ציצית בחלק מן היום, כגון בזמן התפילה.
לגבי זמן השינה, נראה שהדבר תלוי בטעמים השונים שניתנו לכך - מדוע אנו מקפידים להתחייב במצוה זו למרות שבגדינו הרגילים פטורים מציצית, בעוד שבמצוות אחרות שאנו פטורים מהן איננו מקפידים ליצור את התנאים כדי להתחייב במצוה:
על פי הסוד, יש שהסבירו זאת בכך שהציצית מגינה על האדם מבחינה רוחנית. על פי זה, גם בשעת השינה יש מעלה ללבוש אותה, ובשם האר"י מופיע שאפילו בלילה יש מעלה לישון עם ציצית (עיין במשנה ברורה כ"א, טו; פסקי תשובות כ"א, ה; ילקוט יוסף ח', ה).
אולם על דרך הנגלה, הסיבה שאנו מקפידים להתחייב במצוות ציצית, היא בשביל לזכות בתכלית המצוה, שמופיעה במפורש בתורה - לזכור את מצוות ה' בכל עת (עיין שו"ע כ"ד, א, בנוסחים המדוייקים; וכן בשו"ע ח', יא). על פי נימוק זה, בשעת השינה לכאורה אין מעלה ללבוש ציצית, שכן בשעת השינה האדם אינו רואה את הציציות ואינו נזכר במצוות.

ב. מי שפשט את הציצית למשך חצי שעה, למרות שכוונתו היתה לחזור וללבוש אותה לאחר מכן, צריך לברך שוב על הציצית כשילבשנה. (עיין שולחן ערוך ח', יד; משנה ברורה שם ל"ז, ילקוט יוסף ח', נב. ועיין לעומת זאת בפסקי תשובות ח', אותיות כ"ג, כ"ז.)

ג. השולחן ערוך (ח', ג) כותב שטוב להתעטף בטלית קטן בתחילת לבישתו.
לגבי מה שכתבת, שרבים אינם נוהגים כך
ראשית, הרי אנשים לובשים את הטלית קטן כל אחד בביתו, אז קשה לדעת מה מנהג העולם בזה.
אבל באמת זה לא פשוט: השו"ע עצמו אינו כותב זאת כחיוב אלא כמעלה, ומדבריו בהמשך (סעיף ו') רואים שלא כולם נהגו בזה. ועיין במשנ"ב שם ז', שמי שאינו מברך על הטלית קטן אלא פוטר אותו בברכת הטלית הגדולה, אין צורך שיתעטף בטלית קטן בשעת לבישתו.

ד. מנהג זה, שבחור רווק אינו מתעטף בטלית גדולה, מופיע בכמה פוסקים, אולם פוסקים אחרים שללו זאת, או כתבו רק שרווק לא יעטוף את ראשו בטלית (עיין משנה ברורה י"ז, י; שם ח', ד). למעשה, רבים מן האשכנזים אכן נהגו שבחור לא ילבש טלית עד נישואיו, אולם לא מצאתי בלשונות הפוסקים שאסור לרווק ללבוש טלית, אלא רק שאין נוהגים להתלבש בטלית קודם הנישואין. ועיין גם במהרי"ל הל' נישואין י', ששם מקור מנהג זה - מופיע שם דיון לגבי הקדמת העיטוף בטלית זמן מה לפני החתונה, והדיון הוא רק מצד שעדיף לחדש את הטלית בחתונה, ולא שיש בעיה בעצם ההתעטפות בטלית לפני החתונה.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il