שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • מכשירי חשמל

הזזת תריסי מזגן/מאוורר בשבת

undefined

הרב בניהו שרגא

כ"ה אב תשע"ו
שאלה
א. האם מותר בשבת להזיז את תריסי המזגן/המאוורר בכדי לשנות את כיוון האוויר? ב. מאוורר שמסתובב בהורדת כפתור ומפסיק להסתובב בהרמת כפתור - האם מותר להרים או להוריד את הכפתור בשבת? ג. האם מותר להזיז בשינוי (עם הרגל למשל) את כל המאוורר בשבת בכדי להסיטו? תודה!
תשובה
שלום וברכה, א. מותר להזיז את תריסי המזגן והמאוורר. ב. מותר לגרום למאוורר להסתובב או להפסיק להסתובב שלא ע''י פעולה חשמלית כגון לחיצה בכפתור שבראש המאוורר. אסור לגרום לו לעשות כן ע''י פעולה שיש בה חשש לפעולה חשמלית כגון ע''י משיכת חוט. [שש''כ החדש יג,מ] ג. נחלקו הדעות אם להגדיר מאוורר ככלי שמלאכתו לאיסור או להיתר. לכן בוודאי מותר להזיזו אף בידיו לצורך גופו או מקומו . בכלל היתר זה מותר לסובבו כדי שמשב הרוח יגיע אליו או להפך יופנה לכוון אחר. וכן מותר אם צריך את מקומו של המאוורר. אם אכן יזיזו ברגלו, יהיה מותר אף ללא צרכים אלו. יש מקילים להזיזו אף בידיים ואף ללא צרכים אלו משום שלדעתם המאוורר הוא אינו מוקצה [אג''מ]. מקורות והרחבה נחלקו הדעות כיצד להגדיר את כלי החשמל העושים פעולות מותרות בשבת ע''י ניצול כח החשמל כדוגמת המאוורר. לדעת האג''מ [או''ח חלק ה סימן כג] מותר לטלטל את המאוורר אף שלא לצורך גופו או מקומו. טעמו כי אינו מוקצה כלל. כלי שמלאכתו לאיסור הוא דווקא כלי שעושים בו מלאכה אסורה ולא שפועל ע''י כח אסור כמו חשמל. 'להורות נתן' [ח''י סימן לו] ציין שהדבר נתון למחלוקת אם הוא כלי שמלאכתו לאיסור או להיתר ועל כל פנים יהיה מותר לצורך גופו או מקומו. לכן מותר להזיזו כדי לכוון את משב הרוח אליו או להזיזו לכוון אחר. שבט הלוי [ח''ח סימן קסז אות ה] כתב שאם המאוורר לא פועל – מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. אם הוא פועל – יש צדדים להקל ובטח כשמטלטלו ברגל. לדעת שמירת שבת כהלכתה מכשירי חשמל כמאוורר נחשבים ככלים שמלאכתם לאיסור. אם מיוחד להם מקום קבוע כדי שלא יזוזו ממקומם כגון מאוורר שתלוי על הקיר- דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס. [שש''כ החדש פ''כ, טו*]. לכן לדעתו מותר לטלטל כדי לשנות את כוון המאוורר בין אם צריך זאת לצורך גופו של האדם כגון שרוצה לכוון את הרוח לכיוונו או כשצריך זאת למקומו של המכשיר. כמובן, יש לעשות זאת בזהירות שלא יפסיק את פעולת המאוורר. [שש''כ החדש פ''יג,מ]. וכן מותר להזיז כדי להסיט את משב הרוח מכוונו. נחשב טלטול לצורך מקומו. [שולחן שלמה סימן שח סע' ג עמ' כא]. מותר לסגור או לפתוח באופן מכני את מקום הוצאת האויר של המזגן הפועל וכן מותר לשנות את כיווני האויר. הוא אינו משנה דבר. [שש''כ החדש יג,מ. הערה קלה]. שבת שלום ומבורך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il