שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

מקח טעות במכירת מכונית

undefined

רבנים שונים

ט"ז שבט תשס"ה
שאלה
לפני כחצי שנה מכרתי לחבר מכונית שקניתי דרך האינטרנט. החבר ידע שאני רק מתווך ולכן בדק את הרכב היטב ואף דרש שאעשה לו מחיר מיוחד והסכמתי. אחרי חצי שנה הוא רצה למכור את הרכב ואז גילה שהשעון של הקילומטראז' הוזז אחורה והרכב נסע הרבה יותר ממה שכתוב בו. החבר טוען "מקח טעות" ורוצה את כספו בחזרה. יש לי שלוש טענות מולו: א. מכרתי לו רכב לשימוש ולא כנכס, כך שהשווי האמיתי שלו לא רלוונטי. ב. המחיר היה כל כך זול שלפי כל קריטריון הוא שילם פחות משווי הרכב (אפילו אם הקילומטראז' היה גבוה הרבה יותר). ג. אם הוא טוען מקח טעות הוא צריך לשלם לי על ההנאה שהייתה לו מהרכב, או לפחות את הפחת שנגרם לרכב בתקופה הזאת - הן על ידי השימוש שלו, הן על ידי הקילומטראז' שנוסף לרכב והן על ידי ירידת הערך הטיבעית. מה דעת ההלכה?
תשובה
יש להקדים שאין אפשרות במסגרת זו להתייחס למעשה זה באופן פרטי, מכמה סיבות: א) כיון שבדיני ממונות יש ללכת לבית דין של תורה ב) כיון שלא שמעתי את טענות הצד השני ג) כיון שדרך הכתב קשה לעמוד על פרטי המקרה בצורה מדוייקת. על כן אעלה רק את נקודות הספק העקרוניות שיש לדון ביחס אליהן. נראה שאם הקונה היה יכול למסור מראש את המכונית למוסך ולגלות את הפגם - אין הוא יכול לדרוש את כספו חזרה, וזאת על פי דברי השולחן ערוך (חושן משפט רלב, יא) שהביא את דברי הרמב"ם, שאם ספסר מכר שור לחבירו ונמצא שאין לו שינים טוחנות ומת ברעב, אין הספסר צריך להחזיר הדמים "מפני שהיה על הלוקח לבדוק השור בפני עצמו ולהחזירו לו קודם שימות, ויהיה הספסר מחזירו על הלוקח הראשון, והואיל ולא עשה כן הוא הפסיד על עצמו". והרמ"א חולק ופוסק שהלוקח יכול לבטל את המקח. ונראה שכאשר שהספסר קיבל את הכסף, הרי הוא יכול לומר קים לי כשיטת השולחן ערוך. אלא שיש לעיין מהו הגבול בדבר, איזו רמת בדיקה אנו דורשים מהקונה, והאם במעשה שלפנינו לגבי מכונית אנו אומרים שכיון שהקונה לא בדק את הדבר מראש הוא הפסיד על עצמו. ואם אין טענה על הקונה שלא בדק מראש - מבואר בשו"ע הנ"ל שהמקח בטל, אך במקרה שלפנינו יש להסתפק, משום שגם לפי טענת הקונה הוא קיבל מכונית, אלא שזו מכונית פחות טובה (ואין זה דומה לקונה שור ללא שיניים שאינו מתפקד כלל כשור) וכיון שכך יש מקום לומר שכיון שאין כאן כוונת רמיה מצד המוכר, וכן הקונה לא שילם סכום גבוה משווי המכונית שקנה בפועל, הוא לא יוכל לבטל את המקח. ביחס לשאלה זו יש לעיין בסוגיא במסכת בבא בתרא פג ע"ב "המוכר לחבירו חטים יפות ונמצאו רעות", ובהגהות אשר"י המובא ברא"ש בבבא מציעא פרק שישי סימן י'. וכאשר הקונה יכול לבטל את המקח, עליו לשלם עבור הנאתו במכונית, כדין נהנה. כאמור, כיון שהמקרה יובא לפני בית דין אין כאן פסיקת הלכה אלא רק העלאת הספיקות שיש לדון ביחס אליהם. ר' יעקב כהן- חבר הכולל לדיינות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il