500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2313059


Varnish cache server

שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גיור וגרים

כהן וגיורת קטנה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ה שבט תשס"ה
שאלה
האם יש היתר לכהן לשאת גיורת שגוירה מתחת לגיל 3 שנים?
תשובה
לא פוסקים כך, אמנם יש דעה אחת כזאת בתלמוד (דעת ר' שמעון) אבל אנחנו פוסקים שאסורה לכהונה גם כשהתגיירה פחות מבת שלוש שנים. אמנם יש מח' בראשונים במקרה זה אם זה מדאורייתא או מדרבנן לראב"ד דרבנן ולרמב"ם דאורייתא אבל בכל מקרה אסורה ולא משנה מתי התגיירה.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2313060


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il