שאל את הרב

  • הלכה
  • המניין

התחלת חזרת השץ במנין או בשישה?

undefined

כולל הלכה בית אל

ה תשרי תשע"ז
שאלה
שלום וברכה, האם החזן צריך להתחיל את חזרת השץ ולהמתין למנין מתפללים גם אם יש טרחא דציבורא או מספיק שישה שסימו את תפילת היחיד (לחש)? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל שלום. ראשית יש להבהיר שאם השאלה היא כלפי מניין קבוע בבית הכנסת, הרי שיש להפנות את השאלה לרב בית הכנסת. התשובה כאן באתר ניתנת עבור מניינים מזדמנים וכדומה. תשובה: יש להמתין שתשעה יסיימו תפילתם, ולא להסתפק בשישה שסיימו את תפילת הלחש. אמנם אם הדבר כרוך בהמתנה למשך דקות ארוכות (ולא להמתנה של 2-3 דקות בלבד) הפתרון הוא שהחזן יתנה לפני תחילת החזרה שאם ההלכה כפוסקים שצריך להמתין לתשעה - הרי שתפילתו היא תפילת נדבה (תנאי זה לא מועיל לגבי תפילות שבת ותפילות מוסף). הרחבה: שאלתנו היא האם אדם שעומד כעת בתפילת לחש ואינו יכול לענות, האם נחשב כמצטרף למניין. בדברי השו"ע ישנה סתירה בדבר. מחד בסימן נה סעיף ו כתב שניתן לומר דברים שבקדושה גם כאשר אחד מהעשרה נמצא בעיצומה של תפילת לחש. מאידך בסימן קכד סעיף ד כתב (ע"פ דעת הרא"ש) שאם אין תשעה העוקבים אחר תפילת הש"ץ הרי שקרוב להיות ברכותיו לבטלה. ביישוב העניין נחלקו אחרונים: 1) דעת הדרישה שרק לכתחילה צריך תשעה, ולכן השו"ע נקט שרק "קרוב" להיות ברכותיו לבטלה, אך מעיקר הדין גם מי שמתפלל מצטרף. 2) דעת המגן אברהם שלהלכה מתפלל מצטרף, ולמעשה לא נוהגים להחמיר כדעת הרא"ש שהובאה בסימן קכד. 3) דעת שו"ע הרב שהמתפלל מצטרף רק לעניין שיהיה מותר לומר דברים שבקדושה - כגון קדיש וקדושה, אך לעניין חזרת הש"ץ שם השו"ע מצריך דווקא תשעה שעונים. על כן, ככלל יש לחכות לתשעה שיענו על ברכות הש"ץ, מחמת דעתו של שו"ע הרב, שבעקבותיו הלכו פוסקים רבים (בן איש חי, כף החיים, הרב מרדכי אליהו, הרב שלמה זלמן אויערבאך). אמנם בשעת הדחק גדולה שישנם מתפללים שמאריכים מאוד, ניתן לסמוך על שאר הפוסקים ולהחשיב את המתפללים לחש כחלק מהמניין (הליכות שלמה פרק ט, דבר הלכה ג), אך כדאי להשתמש בעצה שמופיעה במשנה ברורה (קכד, ס"ק יח) שהחזן יתנה שאם ההלכה כשו"ע הרב ולא ניתן לקיים את חזרת הש"ץ - הרי שחזרתו היא בתורת תפילת נדבה, ובכך יובטח שברכותיו לא תהיינה לבטלה ח"ו. בברכה, הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il