ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו... | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ד כסלו תשע"ז

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו...


הרב רפאל וסרטיל

שאלה:
"ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים":
משנת מסכת כלה פרק ב’ סעיף ט’.
ט. עז פנים ר’ אליעזר אומר ממזר ר’ יהודה אומר בן הנדה ר’ עקיבא אומר ממזר ובן הנדה פעם אחת היו זקנים יושבים ועברו שני תינוקות לפניהם אחד גילה ראשו ואחד כיסה ראשו זה שגילה ראשו ר’ אליעזר אמר ממזר ר’ יהודה אמר בן הנדה ר’ עקיבא אמר ממזר ובן הנדה. אמרו לו עקיבא היאך מלאך לבך לעבור על דברי חבריך אמר להם אני אקיימן. הלך ר’ עקיבא אצל אמו של אותו התינוק ומצאה שהיא מוכרת בשוק סיטונות אמר לה בתי אם תאמר לי דבר שאני אומר לך אני מביאך לחיי העולם הבא. אמרה לו רבי השבעה לי והשבע לה ר’ עקיבה בפיו וביטל בלבו אמר לה בנך זה מה טיבו. אמרה לו כשנכנסתי לבית חופתי נדה הייתי ופירש ממני בעלי ובא עלי שושביני והיה לי הבן הזה. נמצא התינוק ממזר וכן נדה אמר לה אני לעצמי איני יכול לקרב אותך לחיי העולם הבא ולא למלט אותך מדינה של גהינם אלא בואי ואמרי כן לפני רבותינו ואני והן מקרבין אותך לחיי העולם הבא. למחר נכנסה אצלו לבית המדרש ושאלה ר’ אליעזר על בנה ואמרה לו כשם שאמרה לר’ עקיבא. אמרו גדול היה ר’ עקיבא שהכחיש את רבותינו. באותה שעה אמרו ברוך יי אלהינו ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואלהי ר’ עקיבא שגילה סוד לעקיבא בן יוסף.

אבקש לפרש לי בפשטות ובקיצור משנה זו, וכן לא ברור לי מה סוד נתגלה לעקיבא בן יוסף?


תשובה:
לשואל שלום,

יש כאן מחלוקת משולשת בשאלה: על מה מעידה עזות פנים של אדם? על היותו ממזר, בן הנידה או שניהם גם יחד.
מעשה בחכמים שהיו יושבים ועברו לפניהם שני תינוקות, אחד ראשו מכוסה והשני ראשו גלוי, ובשל עזות פניו של גלוי הראש אמרו עליו שלושת התנאים כל אחד את דעתו בנוגע לעז הפנים. אמרו רבי אליעזר ורבי יהודה לרבי עקיבא: מדוע אתה חולק על רבותיך? השיב רבי עקיבא: אוכיח לכם את צדקת דברי. הלך לאמו של אותו תינוק ומצא אותה מוכרת קטניות בשוק. שאל אותה: מה טיבו של בנך? השיבה האישה: היתה לי חופת נידה ולכן בעלי פרש ממני, ובא השושבין במקומו, ולמעשה בן זה אינו מבעלי אלא מהשושבין. נמצא שאכן בן זה היה גם בן הנידה וגם ממזר. הסוד שגילה ה' לרבי עקיבא הוא, שעזות פנים אינה מעידה על בעליה שהם רק בני נידה או רק ממזרים אלא שניהם גם יחד.

בברכה נאמנה


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il