ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב משפחה, ציבור וחברה משחקים והימורים

זכיה מן ההפקר

הרב יהודה אודסרד מרחשון תשע"ז
שאלה
יש לי שתי שאלות לשאול: א. האם מותר לפי התורה להתערב עם מישהו או מישהם על טובת הנאה כשרה או להרוויח כסף קל? ואין זה הימור היות ומתגלים לך מן השמים תוצאת ההתערבות ואתה "מהמר" על התוצאה הנכונה? האם מותר ליהנות מידיעות כאלה ולהרוויח עליהן כסף קל? ב. האם לזכות בפרס הגרלה יכול להיקרא זכיה מן ההפקר, שהוא אינו רצוי אבל יכול להיקרא נהמא דכיסופא, למשל אדם שנפתח לו המזל לפתע פתאום אחרי שלמד תורה הרבה ונתייסר לא מעט, וחזקה עליו מן השמים שעושר לא יסמא את עיניו ויוכל להועיל במקומות הנכונים ויחשוב על ה’ כל הזמן, ויהגה בתורה והיא תכוונו בדרך הנכונה הטובה והראויה לו, האם מותר ליהנות מתשופר שכזה?
תשובה
חכמים פסלו את ה"משחק בקוביה" לעדות. בתלמוד (מסכת סנהדרין כד:) , נחלקו הדעות מדוע המשחק בקוביה פסול. יש האומרים משום שיש כאן בעיה של גזל (שהרי המשחקים מתכוונים כל אחד מהם לנצח ובעת שמפסידים אינם נותנים בלב שלם ובהקנאה גמורה את סכום ההפסד שלהם) ויש האומרים משום שאינו עסוק ביישובו של עולם (אדם שאינו עמל לפרנסתו, ערך הכסף והממון זול בעיניו, וחוששים חכמים שהוא יעיד עדות שקר בעניני ממונות). ההשלכה הדינית תהיה אצל אדם שמשחק בקוביה אבל גם עובד לפרנסתו כדרך בני האדם. נחלקו הפרשנים מה הדין באדם המשלב את פרנסתו ממשחק בקוביה ומעמל לפרנסתו. ופרטי דינים רבים יש בעניין ואין כאן המקום להאריך (שולחן ערוך,חושן משפט סימן לד סעיף טז ובנושאי הכלים שם ) יש להדגשי שאופי משחק זה המכונה "משחק בקוביה" הוא באופן ששמים סכום כסף במקום מסויים ועליו "מתערבים" ומשחקים, המנצח זוכה בסכום זה . אמנם באופן אחר כמו מילוי ורכישת כרטיס לוטו יש להקל ולהתיר (עיין במאמרו של הרה"ג הרב אברהם כהנא שפירא זצ"ל בתחומין ה' בדבר ההיתר לרכישת כרטיסי הלוטו שאינם קשורים לחילול שבת) נמצינו למדים - לעסוק בהימורים באופן של הימור על סכום כסף המונח בפני האנשים, זה דבר בעייתי הגובל במקרים מסויימים באיסור של גזל. באופנים אחרים, שבהם אין בעיית גזל (כמו בכרטיסי פיס וכדו') אין איסור, אך חז"ל לא ראו בעין טובה וחיובית את המתפרנס באופן זה. אם דבר זה נעשה מעבר לכך שהאדם עמל לפרנסתו המספקת אותו למחייתו - הדבר מותר. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך! אדם לעמל יולד! זו הדרכת התורה וחכמיה , להתפרנס בכבוד מכח וכשרון שקיבלת מבורא העולם. האדם עושה השתדלות ופרנסתו הראויה לו מגיעה מבורא העולם.
עוד בנושא משחקים והימורים

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. שאל בהמשך לשאלה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il