ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

קירוב לחילונים - מצווה או רעיון טוב? | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ט תשרי תשע"ז

קירוב לחילונים - מצווה או רעיון טוב?


הרב חיים שרייבר

שאלה:
יש לי שאלה על משהו בתוך משנה תורה.

במשנה תורה - הלכות ממרים פרק ג:א-ג כתוב "מי שאינו מאמין בתורה שבעל פה, אינו זקן ממרא האמור בתורה, אלא הרי הוא בכלל המינים..." והלאה גם כתוב "אבל בני אותן הטועים ובני בניהם, שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות, וגידלו אותן עליו--הרי הן כתינוק שנשבה לבין הגויים וגידלוהו הגויים על דתם, שהוא אנוס;" על האלה יש לי שתי שאלות.

1) אני ידוע שהרמב"ם התכווין שהקראים הם העניינים של המינות הזה אבל אפשר להשוות זה לכל יהודים שלא מאמין בתרוה שבעל פה? למשל חילונים שגדלו בבית שהורים שלהם הרחקו אותם מהאמת?

2) האם זה הלכה.מצווה לסבול לשכנע אותם לחזור בתשובה כי הם "הן כתינוק שנשבה לבין הגויים" או אם זה דעה של רמב"ם שזה "רעיון טוב" לעשות זה?

?האם יש גם מקורות בתלמוד שתומכים זה

תשובה:
שלום
אביא כאן מספר מקורות מדברי האחרונים ביחס לחילונים ובחשיבות הקירוב.
שו"ת בנין ציון (החדשות סימן כג): "אבל לפושעי ישראל שבזמנינו לא ידענא מה אדון בהם אחר שבעוונותינו הרבים פשתה הבהרת לרוב...מה גם בבניהם אשר קמו תחתיהן אשר לא ידעו ולא שמעו דיני שבת שדומין ממש לצדוקין דלא נחשבו כמומרים אעפ"י שמחללין שבת מפני שמעשה אבותיהן בידיהם והם כתינוק שנשבה לבין עובדי ככבים כמבואר (סי' שפ"ה)..."
החפץ חיים באגרותיו (אגרת כו): "כי באמת בזמננו אפילו הפושעים והחוטאים מצוי הרבה ביניהם שאינם להכעיס ח"ו רק טועים הם על ידי איזה פושעים שמתעים אותם מן הדרך ומצווה רבה לרחם עליהם ולהורותם הדרך הנכונה".
החזון איש (יו"ד סי' א' פרק ו'): "ותינוק שנשבה בין העכו"ם דינו כישראל ושחיטתו מותרת שהוא בחזקת שאם יודיעוהו וישתדלו עמו כשיעור ההשתדלות שהוא ראוי לשוב ולא יזיד לבלתי שוב...ושיעור ההשתדלות תלוי לפי ההתבוננות הדיינים כאשר יודיעו ברוח קדשם בהכרעת דינו..."
הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא (מתוך שבעים שנה לרבנות הראשית לישראל, עמ' 196): "זו היתה עבודת הקודש של גדולי ישראל בכל הדורות, ובארץ במיוחד ע"י מרן הראי"ה קוק זצ"ל ואשר בעקבותיהם אנו הולכים - לקרב את ישראל בינם לבין עצמם ובינם לבין אבינו שבשמים. במיוחד גדולה עבודה זו אחרי השואה ואחרי שהשי"ת הקים לנו את מדינת ישראל בארץ הקודש, שקמה ומתקיימת גם עתה במסירות נפש ממש, של כל ציבור ישראל, צדיקים בינונים ורשעים, וגם עתה אנו זקוקים למסירות נפש. לעבדה ולשמרה".
סיכום: ראינו את הדעה התמימה בין גדולי ישראל באפי היחס לציבור החילוני הרחוק כיום מתורה ומצוות, ועל הצורך לקרבם בדרכי נועם בחכמה לאבינו שבשמים.
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il