שאל את הרב

  • הלכה
  • מה מותר לעשות בבית הכנסת?

בית מדרש וחדר כושר באותו החדר

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב מרחשון תשע"ז
שאלה
שלום, יש לי חדרון בבית והוא משמש לספריית ספרי תורה מעין בית מדרש ולצידה של הסיפריה, ספסל עם כמה משקולות שם אני מתאמן חצי שעה יומית לפני לימוד התורה. יש לציין שרק אני מתאמן שם כושר וכשחולצה לגופי ומיכנס קצר. בחורף מיכנס ארוך. האם מותר? אין כאן בעיה, נכון? תודה.
תשובה
לשואל, שלום וברכה! חדר לימוד פרטי אין בו קדושה של בית מדרש, אבל גם אין לנהוג בו זלזול. אם יש צורך טכני לקבוע את חדר הכושר דווקא שם מסתבר לענ"ד שאין בזה זלזול והדבר מותר. הרחבה: לשון השולחן ערוך (או"ח סי' קנא ס"ב): "יש אומרים שמה ששנינו בקדושת בתי מדרשות, רוצה לומר - של רבים, דומיא דבית הכנסת, אבל יחיד הקובע מדרש בביתו לצרכו - אין לו קדושה כל כך". ראשית יש להעיר על לשונו "יש אומרים", שאין כוונתה שדין זה שנוי במחלוקת, אלא כך דרכו של השו"ע בהבאת דעה שלא מצא התייחסות אליה בשאר הראשונים (כף החיים שם ס"ק כו). ובערוך השלחן שם (ס"ז) כתב: "יחיד הקובע חדר בביתו למדרש ולצרכו שילמוד שם אין בזה קדושת בית המדרש, ואין שום ספק בזה, שהרי תחלת בניינו היתה לבית בעלמא, וגם עתה שייחד חדר זה ללימודו לא כיון להקדישו כלל כקדושת בית המדרש, ואין צריך תנאי מפורש על זה, דסתמא כן הוא". מאידך, יש לדייק מלשון השו"ע "אין לו קדושה כל כך" שיש בו קדושה מסוימת. וכתב הלבוש (שם סעיף א): "בית הכנסת שהיחיד קובע לעצמו בביתו אין בו קדושה כל כך, מכל מקום גם בו לא יקל מאד, שהרי אמרו ז"ל [ברכות ח ע"א] אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של הלכה". "יקל מאד" היינו קלות ראש וזלזול, התנהגות חסרת כבוד. הדברים אינם מוגדרים כל צרכם, וזהו דבר המסור ללב. אני מניח שהבחירה במקום זה נובעת מאילוץ מסוים ואין בה זלזול, בפרט אם ההתעמלות משמשת גם כהכנה ללימוד. מבחינת נוכחות ספרי הקודש, אם לא מדובר על ספר תורה ממש, מותר להיות לידם בלבוש חלקי כפי שתיארת (ספר 'גנזי הקודש' פרק ד סעיף י). מעיקר הדין מותר להיות גם בבית כנסת עם מכנס קצר, עיין יחווה דעת ח"ד סי' ח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il