שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה

אמונה בבורא עולם לעומת אמונה בתורה

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"ד שבט תשע"ז
שאלה
למה אמונה בתורה הינה מילה נרדפת לאמונה בבורא עולם? להאמין בתורה משמעותה להאמין לבני האדם, הרי בסופו של דבר מדובר במסורת. את האמונה בבורא עולם בנאדם יכול לגלות בעצמו, מתוך התבוננות בבריאה ומתוך רצון לחיות חיים בעלי משמעות. למה בנאדם נתבע על כך שהוא בוחר לא להאמין למה שאנשים מוסרים לו?  בהנחה והוא חיי חיים מלאי אמונה, חסד, רוחניות , דרך ארץ וכדומה. אין באמירות אלו משום כפירה, אלא ניסיון להתמודד עם השאלה שמטרידה אותי לעתים ומדרדרת אותי מבחינה רוחנית . תודה מראש
תשובה
שלום רב השבוע אנו קוראים בפרשת בשלח. בפרשת בשלח הגיעו לרפידים ושם כתוב שעם ישראל ניסה את הקב"ה. והסבירו הראשונים [רמב"ן בפירושו הרמ' ובספר החינוך] שבאותו מעמד עם ישראל אמר לקב"ה למרות כל מה שהיה מיציאת מצרים עד עתה אנו רוצים שגם עכשיו תתן לו אות משמים שאתה נוכח. אולם התורה אומרת על כך "לא תנסו את ה' כאשר ניסתם במסה". הקב"ה בתחילת דרכו של עם ישראל היה בנוכחות מאד גלויה כדי שהאמונה תתבסס. אולם אח"כ בהמשך הדורות האמונה חיה ונושמת מכוח מה שראינו בדורות הקודמים. הרמב"ם שם את הדגש על האמונה בנביא או בתלמידי חכמים. הרמ' כותב שלאחר שנתברר לאדם שנביא הוא נביא אמת אין עליו לפקפק בכל עת ולומר לקב"ה עשה לי אות ומופת שאדע מה כוונתך. הקב"ה לא עובד אצלנו כדי להוכיח לנו בכל פעם מחדש את סדר האמונה ואת האמונה באיתות התורה. את היסודות האלו ניסח הרמ' בי"ג עיקרים שלו בהקדמה לפרק חלק. אתה לא הראשון שמפקפק. אולם אני מאמין שהצד הנצחי שיש בו רצף וקשר לכל הדורות של עם ישראל נמצא באמונה בי"ג עיקרים של הרמ'. מי שניסה לנסות ולפקפק בסופו של דבר הדבר אולי החזיק דור או שתי דורות . לאחר זמן הדרכים שפרשו לא הצלחו ליצור אלטרנטיבה עם רצף מסורת וממילא עם מגע עם הנצח. מאד נחמד וטוב החסד והרוח הדרך ארץ. אולם במבט כללי יותר שבוחן את הדברים לא במבט הקיומי האישי אלא במבט של עם שיש לו אמונה שאותה הוא רוצה להנחיל ברצף לדורות הבאים ולעולם כולו הצרכים האישיים אינם מספיקים. אני דווקא שמח להיות חלק מהרצף שמחבר אותי אלפי דורות אחורה ואמונתי גם אלפי דורות קדימה. דווקא בכך שאני חלק מהרצף הנצחי נותן משמעות גם לחיי האישיים. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il