שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

חשיבות מצוות ביקור חולים והלכותיה

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"א מרחשון תשע"ז
שאלה
מהו גדרה של מצוות ביקור חולים?
תשובה
מצוות ביקור חולים א. מצווה לבקר את החולה שכן ראינו בפרשת 'וירא' שהקב"ה מבקר את אברהם לאחר קיומו את מצוות ברית מילה. ב. ואומרים חז"ל על הפסוק: "ְאַתֶּם הַדְּבֵקִים בַּה' אֱלֹוקיכֶם חַיִּים כֻּלְּכֶם הַיּוֹם" (דברים ד') וכי אפשר להידבק בשכינה? אלא הכוונה שנדבק במעשי החסד של ה' לדוגמא: המבקר חולים. ג. מצוות ביקור חולים יש בה כמה חלקים - מצוותה לחזק את החולה ולעודדו בדברים, ובנוסף כאשר בא לבקרו ורואה את מצבו מצווה להתפלל על החולה שיבריא ממחלתו, וחלק שלישי במצווה לסעוד את החולה פיזית ולעשות כול צרכיו אם זקוק שיבשלו עבורו, לנקות את ביתו וכדומה. ד. אמרו חז"ל בהקשר למצוות ביקור חולים,מי שהוא עשיר הנקרא גבי"ר – צריך שיהיו בו ראשי תיבות של ארבעה מידות אלו - גומל חסדים, ביישן-אף על פי שנותן צדקה שלא תהיה דעתו זחוחה עליו, ישר – שכול מעשהו ביושר ובאמונה, רחמן- בעל לב טוב כלפי כול אדם. ה. קרובי משפחה וחברים ראוי שיבקרוהו ראשונים. ו. מצווה זו של ביקור חולים אין לה שיעור, בכול פעם שמבקרו ביום מקיים בכך מצווה, ובתנאי שלא יהיה בביקוריו טורח על החולה. ז. ראוי להתפלל על החולים בעברית. ח. חולה מסוכן ראוי לשנות את שמו, שעל ידי כן יתכן ויקרע גזר דינו לטובה, כשם שמצאנו אצל אברהם שעל ידי שינוי שמו נולד לו בן. ט. חולה אין מודיעים לו בשורות רעות עד שיתחזק ממחלתו. י. כשמבקש על החולה רחמים יכלול אותו בכלל ישראל. שה' ירפאהו בכלל חולה ישראל , בקשת עבור רבים נשמעת יותר. יא. גדולה מצוות ביקור חולים כפי שמספרת הגמרא על רבי עקיבא שביקר תלמיד חולה ועודדו וחיזקו, והכין לו אוכל והאכילו. והתלמיד סיפר לרבי עקיבא שהחברים אינם מבקרים אותו , הוסיף התלמיד ואמר לרבי עקיבא רבי החייתני, אמר רבי עקיבא: כול המבקר חולים כאילו מחייה את החולה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il