ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב הלכה הנחת התפילין

מתי להניח תפילין של רבנו תם?

שאלה
שלום וברכה, מזה שנים אני נוהג להניח תפילין של רבנו תם. בתחילה הנחתי אותם בביתי לאחר התפילה, על מנת שלא ידעו. לאחר שנודע לי המנהג שיש לומר עם התפילין קדושת ובא לציון אני נוהג להחליף את התפילין לפני ובא לציון כך שאוכל לומר את הקדושה של ובא לציון מעוטר. ניגש אלי יהודי (חב"דניק) ושאל מה המקור למנהגי זה ומדוע אינני נוהג כמנהגי הקודם. אני מתפלל בנוסח ספרד. האם אני נוהג כראוי? האם הרב יוכל לצין את המקור להנחת תפילין בקדושת ובא לציון? יישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה! נראה שהדרך העדיפה היא שתניח את התפילין של רבנו תם לאחר התפילה, אולם לא בבית אלא בבית הכנסת, מיד לאחר חליצת התפילין של רש"י. הרחבה ומקורות: בעניין זה יש לדון בשתי שאלות: א. האם להניח את התפילין של רבנו תם בבית או בבית הכנסת? ב. אם מניחים בבית הכנסת - באיזה שלב להניח? לגבי השאלה הראשונה: בבית יוסף ובשולחן ערוך (ל"ד, ג) מופיע שבהנחת תפילין של רבנו תם עלול להיות חשש ליוהרא, ולפיכך אדם רגיל אין לו להניח תפילין של רבנו תם, אלא רק מי שידוע כחסיד המדקדק במצוות יותר משאר בני אדם. השולחן ערוך אמנם אינו מחלק בין מי שמניח תפילין של ר"ת בבית הכנסת לבין מי שמניח בבית, אבל לכאורה על פי שיקול זה, אכן יש עדיפות להניח תפילין של רבנו תם בבית, כדי להימנע מחשש יוהרא. אולם כמה פוסקים כתבו, שכיוון שבדורות האחרונים התפשט הנוהג אצל רבים להניח תפילין של ר"ת, כבר אין בכך משום יוהרא, וניתן להניח תפילין אלו גם לאדם רגיל, וגם בבית הכנסת (עיין פסקי תשובות ל"ד, ב; ילקוט יוסף ל"ד, סעיפים ג', ח'). נראה להוסיף עוד, שההבדל בין הדורות אינו רק במספר האנשים שנוהגים כך, אלא יש הבדל מהותי באופייה של חומרה זו בין הדורות הקודמים לבין המצב כיום: בעבר היה מדובר בהחלטה אישית של אנשים מסויימים להחמיר כשיטתו של ר"ת, ולפיכך היה מקום לחשוש בכך ליוהרא, שאדם מסויים מחליט לעצמו להחמיר יותר משאר הציבור. אולם בימינו הדבר כבר הפך למנהג של קהילות מסויימות שנוהגות להניח תפילין אלה, ולפיכך מסתבר שכבר אין בכך יוהרא, שכן אנשים רבים נוהגים כך פשוט משום שהם שייכים לקהילה פלונית ולא מתוך החלטה אישית. גם אם אדם מסויים אינו שייך לקהילה הנוהגת כך אלא החליט על כך באופן אישי, עדיין נראה שבזמננו אין בזה חשש יוהרא, משום שבני הקהילות השונות מעורבים יחד, וידוע שישנו מנהג כזה בקהילות מסויימות להניח תפילין של ר"ת, וממילא כאשר יראו את האדם מניח תפילין של ר"ת יאמרו שגם הוא מן הנוהגים במנהג זה. בנוסף לכך, יש צד שעל פיו אדרבה, עדיף להניח תפילין של ר"ת דוקא בבית הכנסת ולא בבית. זאת משום שלכתחילה יש להניח תפילין של רבנו תם בסמוך לתפילין של רש"י, כדי שברכת התפילין תחול גם על התפילין של ר"ת. בבית יוסף (ל"ד, ב-ג) ובשולחן ערוך (שם, ב) מופיעות כמה אפשרויות כיצד לעשות זאת, ואחת מהן היא להניח תפילין של ר"ת בסוף התפילה, מיד לאחר שחולץ את התפילין של רש"י (עיין פסקי תשובות ל"ד, אות ד', ה', שלדעת כמה מן הפוסקים גם באופן זה הברכה חלה גם על התפילין של ר"ת). בעוד שאם האדם הולך לביתו ורק שם מניח את התפילין של ר"ת, ישנו הפסק, וברכת התפילין שבירך בבית הכנסת אינה חלה על תפילין אלו. לגבי השאלה השניה: כפי שהזכרנו, בבית יוסף ובשולחן ערוך מופיעות כמה אפשרויות בעניין הנחת תפילין של רבנו תם, והאפשרות האחרונה שבהם (שהיא המקובלת אצל רוב מניחי התפילין של ר"ת), היא להניח את התפילין הללו לאחר התפילה. רבים מן הפוסקים פירשו שהכוונה היא להניח את התפילין של ר"ת לאחר התפילה כולה, דהיינו לאחר עלינו לשבח. יש מן הפוסקים שאף כתבו שעד תום שלוש קדושות וארבעה קדישים יש להישאר דוקא עם תפילין של רש"י (עיין משנה ברורה ל"ד, יד; ולעומת זאת עיין במשנ"ב כ"ה, ס). וכן יש שכתבו על פי האר"י שלכתחילה יש להישאר עם תפילין של רש"י עד עלינו לשבח (עיין יביע אומר חלק ג', או"ח ד'). דהיינו שאין להחליף את התפילין לפני קדושת ובא לציון. לעומת זאת, יש מן הפוסקים שאכן הזכירו עניין כזה, להניח תפילין של ר"ת לפני קדושה של ובא לציון, ויש שאף פירשו את דברי השולחן ערוך, שיש להניח את התפילין דר"ת לאחר תפילת העמידה, ולא לאחר התפילה כולה (עיין פסקי תשובות כ"ה, כה; יביע אומר שם; ילקוט יוסף כ"ח, הערה ג'; שם ל"ד, ז). אולם יש שכתבו שהנהגה כזו שייכת דוקא ליחידי סגולה ולא לכל אדם (עיין פסקי תשובות שם). אחרים כתבו, שדבר זה שייך אם כלל הציבור נוהג כך, שאז ממתינים לפני קדושת ובא לציון וניתן לחלוץ את התפילין של רש"י ולהניח תפילין של ר"ת בנחת. אבל כאשר רק היחיד נוהג כך והציבור ממשיך בתפילתו, הדבר ישבש את תפילתו של היחיד והוא עלול להפסיד את אמירת קדושת ובא לציון עם הציבור (ילקוט יוסף ל"ד, ז). כמו כן, ייתכן מצב שהנחת התפילין תימשך עד הקדיש, ואז ייאלץ לענות אמן בין תפילין של יד לתפילין ראש, ולכתחילה יש להימנע ממצב כזה גם בתפילין של ר"ת, למרות שאין מברכים עליהן (עיין ילקוט יוסף ל"ד, ו). דהיינו שהדרך העדיפה היא כפי שכתבנו: להניח תפילין של ר"ת בבית הכנסת, בסוף התפילה, מיד לאחר חליצת התפילין של רש"י.
עוד בנושא הנחת התפילין

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il