שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • היין והגביע

קידוש על יין שכבר קידשו עליו

undefined

הרב אליעזר מלמד

ב שבט תשס"ה
שאלה
האם ניתן לקדש על היין שנותר בכוס הקידוש פעם נוספת? האם יין זה קרוי - יין נפגם? ומה ניתן לעשות - אם בכלל - כדי להכשירו לקידוש? תודה רבה.
תשובה
אכן יין זה נקרא פגום, וכדי לתקנו צריכים להוסיף בו מעט יין או מים. בדיעבד כשאין לו דרך לתקנו יכול לקדש על יין פגום (שו"ע או"ח קפב, ג-ז). (בפניני הלכה שבת ח"א ע' 85 בהערה כתבתי: עפ"י שעה"צ קפב, כד, הדרך הטובה ביותר לתקן יין שנפגם היא להוסיף מעט יין שלא נפגם לתוך הכוס שבה היין הפגום, ואח"כ למזוג את תכולת הכוס לתוך בקבוק יין, ובתנאי שבבקבוק יש יותר יין מאשר בכוס. ועל ידי כך מתקן את היין גם לפי מהר"ם מרוטנבורג, הסובר שתוספת מעט יין לכוס הפגומה אינה מתקנת, אלא רק על ידי עירובו ביין המרובה ממנו נתקן. וצריך להקפיד להוסיף תחילה מעט יין לכוס הפגומה, מפני שיש אומרים שאם יכניס יין פגום לבקבוק - יפגום את כל היין שבבקבוק כמבואר במ"ב קפב, כז, שעה"צ כג).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il