שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

פירות נטע רבעי בימינו

undefined

מכון התורה והארץ

י"א שבט תשס"ה
שאלה
יש לי עץ לימון בגינה שכבר מט"ו בשבט שעבר נכנס לשנה הרביעית שלו. האם אני יכול לקטוף פירות לפני ט"ו בשבט המתקרב? האם אני צריך לפדות את הפירות ? מה אני עושה עם הכסף בו אני פודה את הפירות? אם אקטוף לאחר ט"ו בשבט (כבר שנה חמישית) האם בעצם אני פטור מצורך בנטע רבעי ויכול רק להפריש תרומות ומעשרות?
תשובה
אין אני יכול לענות על שאלה זו למעשה, שכן כדי לענות אני צריך לדעת מתי העץ ניטע. אך התשובה תהיה עקרונית בלבד. עץ שעברו עליו שלוש שנותיו והגיע ט"ו בשבט, אזי הפירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט משתייכים לשנה הרביעית והם נטע רבעי ואילו הפריות שחונטים לפני ט"ו בשבט עדיין אסורים באיסור ערלה. כן הוא גם בשנה שלאחר מכן: הפירות שיחנטו לפני ט"ו בשבט - נטע רבעי, ואילו הפירות שיחנטו לאחר ט"ו בשבט - חולין. פירות שהם נטע רבעי מותר לאכול אותם אך צריך לפדות אותם על מטבע. בעיקרון נטע רבעי פטור מתרומות ומעשרות אך למעשה כיוון שיש ספקות שונים ביחס למניין השנים של העץ יש להפריש תרומות ומעשרות (ללא ברכה) וגם לחלל את הנטע רבעי על פרוטה (ללא ברכה). בסוף נוסח הפרשת תרומות ומעשרות יש להוסיף: "אם הפירות הם משנת רבעי הרי הם בתוספת רבע מערכן מחוללים כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד במטבע המיועדת לכך בשבילי". צריך שהמטבע יהיה פנוי, דהיינו שתהיה בו פרוטה כדי שניתן יהיה לחלל עליה. לאחר החילול אפשר להחזיק את המטבע עד שתתמלא או לחלל אותה על סוכר ולזרוק את הסוכר בכיור. בסוף פסח השנה יש לזכור לבער את המעשרות ולחלל את המטבע של מעשר שני על סוכר כדלעיל. כדי להקל על הצרכנים את נושא חילול מעשר שני ונטע רבעי, ניתן לעשות מינוי בבית האוצר של מכון התורה והארץ, טל' 08/6847325; פקס' 08/6847055. בברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il