ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

"יהא מונח עד שיבוא אליהו" | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ה שבט תשע"ז

"יהא מונח עד שיבוא אליהו"


הרב חיים שרייבר

שאלה:
במשנה (בבא מציעא פרק ג, משנה ד\ה) כתוב: " והשאר יהא מונח עד שיבוא אליהו" מה אליהו הנביא יעשה עם הכסף? הרי כתוב: "על פי שניים עדים יקום דבר" ועוד כתוב (משנה סנהדרין, פרק א, א) "דיני ממונות בשלושה", והרי אליהו הוא איש אחד! ואיך יוכל להעיד או להתיר את הספקות?
תודה רבה


תשובה:
שלום
ר' אלחנן וסרמן (קובץ שיעורים, ב"ב אות תר"מ) הקשה את קושייתך. אשרייך!
הקובץ שיעורים הקשה: איך יהיה אליהו נאמן לומר למי שייך הממון הלא בדבר שצריכים שני עדים לא מועילים דברי נביא ואפילו משה ואהרון לא נאמנים לומר דבר ע"פ נבואה בענין זה!
ותירץ ע"פ הר"ן שעד אחד נאמן באבידה פירוש: לומר למי היא שייכת, משום שאינו מעיד להוציא ממון מחזקת בעליו אלא רק מברר למי הממון שיך וכן אליהו יברר ולא יוציא ממון מחזקתו.
לפי הריטב"א שעד אחד לא נאמן באבידה לברר למי היא שייכת צריך להסביר שהכוונה עד שיבא אליהו פרושו: שאז יודה בעל הדין בעצמו, ויתבייש לכפור בפני אליהו.
ניתן להסביר באופן נוסף לעתיד לבוא יתבטל היצר הרע כפי שכתב הרמב"ן על הפסוק "ומל ה' את לבבך" ובודאי יודה אז השקרן.
הרמב"ם (שאלה ופקדון פ"ה הל"ד) מבאר את פסק הגמרא עד שיבוא אליהו כך: "ותהיה מונחת עד שיודה האחד לחבירו או עד שירצו לחלוק אותה". אך במקומות אחרים שהזכירה הגמרא ענין זה כתב הרמב"ם את לשון הגמרא.
יום טוב


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו





את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il