ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

סדר האירועים במעמד הר סיני | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ז אדר תשע"ז

סדר האירועים במעמד הר סיני


הרב רפאל וסרטיל

שאלה:
שלום כבוד הרב!
בפרשת יתרו בני ישראל מקבלים את התורה, אך מתיאור הפסוקים אין הם מקבלים את לוחות הברית או שום מסמך אחר, אלא רק את הציווי על עשרת הדיברות. לפתע בפרשת משפטים, לאחר קבלת התורה והירידה למצוות הפרטיות שבפרשה, משה מצטווה לעלות אל ה’ והעם אומרים "נעשה ונשמע" על כל אשר יצווה אותם ה’. אך מדוע בני ישראל אומרים "נעשה ונשמע" בפרשת משפטים? האם לא ראוי היה שיאמרו זאת בפרשת יתרו בעת אשר קיבלו את התורה?
ובקיצור, אשמח אם הרב יוכל לכתוב את סדר האירועים של קבלת התורה באופן ברור (מתי עלה משה רבנו להר בפעם הראשונה, מה קיבל העם בפרשת יתרו, מה קיבל העם בפרשת משפטים, מדוע לוחות הברית לא ניתנו כבר בפרשת יתרו, היכן נכנסים ארבעים הימים בהם היה משה בהר סיני וכו’).
תודה רבה כבוד הרב!

תשובה:
לשואל שלום,

להלן סדר האירועים:

בא' בסיון - בני ישראל הגיעו למדבר סיני וחנו לפני ההר (רש"י שמות יט, א).

בב' בסיון - משה עולה אל ה' (עליה ראשונה) ומצווה לבשר לישראל על הברית שעומד ה' לכרות עמהם ועל כי בחר ה' בהם להיות לו סגולה מכל העמים (רש"י שמות יט, ג - עליותיו בהשכמה).
משה יורד ומבשר זאת לזקני העם שיאמרו לישראל.
בני ישראל התחייבו פה אחד - "כל אשר דיבר ה' נעשה".

בג' בסיון - משה שב ועולה (עליה שניה) אל ה' ומעביר את תגובת העם (רש"י שמות יט, ח).
ה' מודיע שיתגלה למשה וישמיע דבריו לעם.
משה יורד ומוסר לעם את דבר ה'
ישראל אומרים למשה - "רצוננו לראות את מלכנו" (רש"י שמות יט, ט).

בד' בסיון - משה עולה שוב (עליה שלישית) ומוסר לה' את תשובת העם.
ה' מקבל את בקשת בני ישראל ומצווה על ההכנות לקראת מתן תורה (פרישה מטומאה, כיבוס בגדים וסימון גבול סביב המחנה כדי שלא יבואו לידי נגיעה בהר).
[ה' גם מצווה את משה לעלות פעם נוספת עם אהרן ובניו ושבעים זקנים - כל אחד לפי גבולו]
משה יורד ומצווה את העם על פרישה והגבלה.
[כמו כן מצווה על שבע מצות שנצטוו בני נח, על שבת, כבוד אב ואם, פרה אדומה ודינים שניתנו להם במרה.
בני ישראל שבים ואומרים: "כל הדברים אשר דבר ה' נעשה".
לאחר מכן כתב משה את ספר הברית - מבראשית ועד מתן תורה ומצוות שנצטוו במרה].

בה' בסיון - היום השני לפרישה.
משה בונה מזבח תחת ההר.
מעמיד שתים עשרה מצבות (רש"י שמות יט, יא).
שולח את נערי בני ישראל להקריב עולות ושלמים.
לוקח חצי מהדם ושם באגנות ואת חציו השני נותן על המזבח.
וקורא לפני בני ישראל את ספר הברית.
בני ישראל אומרים "נעשה ונשמע". (רש"י שמות כד, א).
אחר כך לקח משה חצי מהדם שהיה באגנות, זרק על העם ובכך הכניסם בברית עם ה'.
נתרפאו כולם.

בו' בסיון - היום השלישי לפרישה (ראה רש"י שמות יט, טו).
בבוקר השרה ה' שכינתו בקולות וברקים, ענן כבד וקול שופר הולך וחזק.
משה אסף את בני ישראל והביאם לתחתית הר סיני.
ה' קרא למשה לעלות אל ראש ההר וציווהו בשנית להגביל את בני ישראל.
משה שואל את ה' אם ישנו חידוש בציווי חוזר זה.
ה' משיב כי הציווי החוזר בא כדי לזרז את העם בשנית - "מזרזין את האדם קודם מעשה וחוזרין ומזרזין אותו בשעת מעשה" (רש"י שמות יט, כד).
משה יורד וממלא שליחותו.
נתנה התורה לישראל.

לגבי דחיית מעמד הברית ואמירת "נעשה ונשמע" לפרשת משפטים על אף שהתרחשו לפני מעמד הר סיני, ניתן להשיב שהתורה אחרה פרשיה זו כדי ללמדנו כי הבחירה האלקית בעם ישראל איננה תלויה באמירת "נעשה ונשמע" ועל כן אינה בטלה לעולם.

בברכה נאמנהברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il