שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • נשים בצבא

שירות ופיקוד ביחידה מעורבת

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

י"ח אדר תשע"ז
שאלה
האם מותר לפקד על יחידה קרבית מעורבת עם חיילים וחיילות?
תשובה
אסור באיסור תורה לחייל וחיילת לשרת ביחידה קרבית מעורבת. איסור זה חמור יותר מאכילת מאכלות אסורות כגון אכילת חזיר ונבלות וטרפות. ולמפקד האיסור הוא כפל כפליים. הלכה זו מוסכמת על כל רב גדול בישראל, וכל שומר הלכה חייב לסרב לשרת ביחידה קרבית מעורבת של חיילים וחיילות, גם אם הדבר יפגע בקידומו או יחייב אותו לפרוש מצה"ל. השירות בצה"ל הוא מצווה גדולה מאוד, אך מצווה זו אינה מתירה לעבור איסורי תורה. העמידה על שמירת הצניעות בצה"ל היא זו שתבטיח את השמירה על עם ישראל וארץ ישראל, "והיה מחניך קדוש". אני יודע שהלכת לשרת שירות ארוך בצבא מתוך אידאל אמוני ועמוק, ואני יודע כמה קשה יהיה לך להפסיק את שירותך באמצע הדרך. אך הרי כל כוונתך היתה לעשות את רצון ד' על פי התורה, וכעת רצון ד' שתסרב לשרת ביחידה מעורבת. וכשם שרב השכר על מצוות השירות בצה"ל, כך רב השכר על הפרישה מאיסור השירות ביחידה מעורבת. אני תפילה שהרמטכ"ל יתעשת ויחזור בו מהפקודה של השירות המשותף המסכנת את הצבא ואת המדינה. על הצניעות בישראל, מסרו ישראל את נפשם ובזכות זו נגאלו. חזק ואמץ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il