שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

ברכת במזון בשבת ללא כזית

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ג שבט תשס"ה
שאלה
במידה ובסעודת שבת אכלתי הרבה אך רק ביס אחד מהחלה, האם עליי לברך ברכת המזון? האם יש הבדל בין אשכנזים לספרדים?
תשובה
סעודת ליל שבת ושבת שחרית טעונות דווקא פת, וכל שאר המאכלים טפלים לה. אמנם ביום חול כשאדם אוכל רק מעט לחם וכל השאר והעיקר הם דברים נוספים כותב המשנה ברורה שראוי שלא יעשה כן כי קשה לומר שבכהאי גוונא פת פוטרת את הכל. אבל בשבת בשל חשיבותה של הסעודה אפשר לומר שהכל טפל לפת ולברך בסוף ברכת המזון. אלא שיקפיד לאכול עכ"פ כביצה לחם, ועל אף שלענין ברכת המזון די בכזית, מ"מ לענין ברכת 'על נטילת ידיים' יש דעות שעל פחות מכביצה לא צריך ליטול וממילא לא לברך, ועל אף שלא פוסקים כמותם,(ומצריכים נטילה גם על כזית, בלי ברכה עכ"פ) מ"מ לצאת ידי חובת כל השיטות יש לאכול כביצה פת משום ברכת ענט"י.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il