שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

הדבקת שיניים תותבות ביו"ט

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"ט ניסן תשע"ז
שאלה
שלום לרב, אדם שנפלו לו שלשה שיניים תותבות ביום טוב, באופן שיכול לאכול רק ע"י הדחק. האם מותר לו להדביק אותם ביו"ט לפיו בדבק שלש שניות, ומהם צדדי הדין? שאלות נלוות: 1. אם היינו רוצים לדון מצד אוכל נפש, האם אפשר לומר שזו מלאכה השווה לכל נפש כיון שכל אדם צריך שיניים לאכילה, או כיון שרוב האנשים לא נדרשים להדבקה אסור? 2. במידה ולא היתה אפשרות לאדם לאכול כלל ללא ההדבקה, האם הדין היה קל יותר כיון שיותר נדרש לאכילתו או חמור יותר כיון שיש פה תיקון גמור? 3. האם מה שהותרו צרכי הגוף הם דווקא במלאכות שהותרו לאוכל נפש כגון חימום מים או גם בכהאי גוונא? אשמח אם הרב יפרט בתשובתו תודה רבה.
תשובה
אתה יוצא מנקודת הנחה שהדבקה היא אוכל נפש ולא היא. את השיניים לא אוכלים ההדבקה היא מכשירי אוכל נפש השאלות הן: מהו איסור ההדבקה? תופר או בונה? ההדבקה קבועה או זמנית? איסור דאורייתא או מדרבנן? האם הלכה כר"י שהתיר מכשירי או"נ או כרבנן שלא התירו מתי נפלו השיניים, ביו"ט או בערב יו"ט ?כי גם ר"י לא התיר אלא מכשירין של א ניתן להכשירם בערב יו"ט המחבר פוסק כרבנן ,האם אתה ספרדי או אשכנזי ?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il