שאל את הרב

  • הלכה
  • ברכת הטוב והמטיב ושהחיינו

ברכת שהחיינו על פרי חדש

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ו תשרי תשס"ג
שאלה
האם יש לברך שהחיינו על פרי עונתי חדש, על אף שאכלנו ממנו (מקירור) במהלך השנה? (כגון תפוח עץ). האם עניין שהחיינו הוא לראיה של פרי חדש, או רק לאכילתו?
תשובה
1.שאלה זו נידונה באגרות משה או"ח ח"ג סי' לד, ומסקנת דבריו היא שבפירות שאינם מעיקרי המזון (כגון תפוחי עץ) למרות שנמצאים בשוק משנה לשנה על ידי קרור, במקום שהתפוח החדש ניכר (ואין חשש לטעות שמא לקחו מפרי של שנה שעברה) אזי ישנה שמחה על ההתחדשות. אולם כיוון והמור וקציעה כתב שאם אין לאדם שמחה נוספת בגלל הפרי החדש אין צורך לברך, לכן מספק ברכות פוסק שלא לברך שהחיינו, אלא א"כ יש סברא נוספת לברך כגון בליל ב' דר"ה או שופר ביום השני (כשיום א לא היה בשבת) וכדו'. 2. מעיקר הדין הברכה היא על הראיה אולם מכיוון שהשמחה בימינו ממוקדת באכילה על כן תקנו לברך בשעת האכילה, אולם אם לא יכול לאכול מפרי מסוים ורק רואה יברך על ראייתו. בברכת התורה והארץ, הרב יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il