שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ימי הזיכרון והעצמאות

תחנון ביום העצמאות

undefined

הרב חגי לרר

י"ד אייר תשע"ז
שאלה
לפי הרב עובדיה זצוק"ל יש להגיד תחנון ביום העצמאות?
תשובה
שלום רב! הגרע"י בספרו יביע אומר חלק ו' סימן מ"א מאריך לדבר בשבח יום העצמאות אך אומר שכיוון שעוד לא הגענו אל המנוחה ואל הנחלה אין חיוב לגמור את ההלל בברכה. ולכן גם אם אומרו בלא ברכה אין לאומרו באמצע התפילה אלא בסופה. אומנם לא מזכיר את ענין התחנון אך אם אומרים הלל ביום העצמאות ממילא פשוט שאין לומר תחנון שהרי זה תרתי דסתרי. וביביע אומר חלק י' או"ח סימן נ"ג ובמילואים שם בסוף, כתב שלא יאמר וידוי ותחנונים ביום כזה. ושמעתי שבבית הכנסת של הרב לא אמרו תחנון ביום העצמאות.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il