שאל את הרב

  • הלכה
  • נצרות ואיסלם

תיק עם סמל של צלב

undefined

הרב חגי לרר

כ אייר תשע"ז
שאלה
האם מותר ללכת עם תיק שעליו יש סמל הדומה לדגל שוויץ של חברת Swiss מחשש שזה צלב?
תשובה
שלום רב. מעיקר הדין הרי זה מותר. הרמ"א ביורה דעה סימן קמ"א סעיף א' כותב: "צורת שמשתחוים לו דינו כדין צלם ואסור בלא ביטול אבל אותן שתולין בצואר לזכרון לא מקרי צלם ומותר". ולפי זה גם אם נאמר שסימן זה הוא צלב הרי אין לו דין של צלם אלא רק כ"זיכרון" ולכן זה מותר. וכן האריך הגרע"י ביחווה דעת חלק ג' סימן ס"ה. כל זה על הצד שזה צורת צלב לזיכרון. אך אפשר שאין זה ממש צלב אלא סימן "פלוס" ואף שזה על בסיס דגל שוויץ שהוא אולי בנוי על צורת הצלב הנוצרית, גם הוא שינה קצת צורתו. וממילא אין כלל חשש. אך בכל זאת יש צד להחמיר לצאת ידי "התרחק מן הכיעור" ,ואף שאין זה אסור , כיוון שיש בזה דימיון אפשר לטשטש את הסמל שלא יראה כל כך. אך מי שלא רוצה או לא יכול לעשות שינוי בסמל אין זו חובה. וודאי שאין צורך להימנע מנשיאת התיק.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il