שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • צאת שבת והבדלה

קידוש והבדלה ללא ברכה על היין

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ה אייר תשע"ז
שאלה
אדם שעשה קידוש או הבדלה ללא ברכה על היין, או שהבדיל על חמר מדינה ובירך בטעות הגפן, ולאחר זמן נוכח בטעותו, שברכתו היתה לבטלה, האם יצא ידי חובת הקידוש או ההבדלה בדיעבד?
תשובה
לשואל, שלום וברכה! למעשה כעת אין לקדש או להבדיל שוב. דין זה שנוי במחלוקת ועיקרה סביב השאלה מה תפקידה של ברכת בורא פרי הגפן בקידוש ובהבדלה: האם העיקר הוא שתיית היין (או ה"חמר מדינה" שמחליף אותו), וברכת הגפן היא ברכת הנהנין שנצרכת כדי להתיר את שתיית היין, או שמא העיקר הוא הברכה, ושתיית היין נועדה להצדיק ולאפשר את הברכה. לפי הצד השני, חסרון ברכת הגפן הוא חסרון חיוני שמעכב. ההכרעה המקובלת למעשה היא שבדיעבד יוצאים ידי חובת הקידוש וההבדלה גם ללא הברכה. אמנם לכתחילה אם הייתה אפשרות לצאת ידי חובה על ידי מישהו שטרם קידש או הבדיל הרי זה עדיף, אך כאשר הדבר אינו אפשרי יש לסמוך בדיעבד על הסברה המקילה. מקורות: שמירת שבת כהלכתה פמ"ז סעיף מ והערה קפז (חלק ממקורותיו עוסקים במישרין בשאלה זו); שו"ת אמרי יושר ח"ב סי' קעג (דן במקרה זה בדיוק, השותה חמר מדינה וטעה ובירך "הגפן", ומכריע שלא יצא ידי חובת הבדלה); אגרות משה או"ח ח"ג סי' מה (שיצא ידי חובה); ודיון נרחב במאמר 'ברכת היין בקידוש' מאת הרב מיכאל שילוני, קובץ 'צהר' ד, תשנ"ט, עמ' קמו-קנז.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il