שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

אכילת בשר ביום טוב

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

כ"ה אייר תשע"ז
שאלה
ההורים של אשתי הזמינו אותנו לסעודת החג בשבועות. הם נוהגים לאכול ארוחה חלבית בחג ושמעתי שחייבים לאכול בשר. מה עלינו לעשות? לוותר על הביקור אצלם?
תשובה
ישנה מצוות עשה מן התורה לשמוח ביום טוב ( שו"ע סימן תקכט מ"ב ס"ק טו). חז"ל מלמדים אותנו מהם ההלכות שאנו מחויבים בהן ביום טוב על מנת לקיים את מצוות השמחה בחג. להלן נפרט את הלכות שמחת יום טוב כמבואר בשו"ע בסימן תקכט. ומתוך פירוט הדברים תעלה תשובה לשאלתך. א: חייב אדם לקבוע שתי סעודות, בליל יום טוב וביום טוב עצמו אך לא נהגו לקבוע סעודה שלישית (תקכט סעיף א, שש"כ פרק נד סעיף כז). ב: בסעודות החג צריך לבצוע על שתי כיכרות כמו בשבת. ג: יש לקבוע סעודה על היין. וכתב המ"ב (יא) שהכוונה לשתות יין בסעודה בנוסף על היין בקידוש, ויש סוברים שאפשר להסתפק בשתיית יין בקידוש (דעת הרב אלישיב זצ"ל הובאה במ"ב בהוצאת "דרשו"). ד: בגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת. ה: צריך לשמח את בני ביתו והנלוים אליו. הקטנים נותן להם קליות ואגוזים והנשים קונה להם בגדים ותכשיטים כפי ממונו. כלומר לקנות לאשתו וילדיו דברים המשמחים אותם. ו: להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר עניים. כלומר לדאוג לשמח את הנזקקים. נשים לב, בשו"ע לא כתוב שחובה לאכול בשר ביום טוב, וביארו הפוסקים (ביה"ל ד"ה כיצד) שדוקא בזמן שבית המקדש קיים ואוכלים בשר קרבן השלמים לשמחה, רק אז חובה לאכול בשר, אבל עכשיו שאין בית המקדש קיים אין חובה לאכול בשר ועיקר השמחה היא ביין. אמנם אע"פ שאין חובה לאכול בשר ביום טוב, כתבו הפוסקים שמצווה יש בדבר וראוי לאדם לאכול בשר ביום טוב (ביה"ל שם, וראה עוד בחזו"ע סעיף ח הסובר שצריך לאכול בשר ביום טוב אך בכל אופן בזמן הזה עיקר השמחה ביין). בנידון שאלתך, נראה שבביקור אצל הורי אשתך אתם מקיימים מצוות כיבוד הורים ועוד שהדבר משמח את אשתך, לכן נראה שלא כדאי לבטל את הביקור ולגרום לעוגמת נפש לאשתך ולהוריה. בעז"ה בהזדמנות אחרת תפעל בחכמה כדי להדר ולאכול בשר ביום טוב. עוד כדאי להוסיף שחשוב שתהיה ביום טוב בשמחה ובפנים שוחקות, אל תסתובב בבית חמיך וחמותך כ"קדוש מעונה" שמנעו ממנו לקיים מצוות החג כהלכתו... בצורה כזו תגרום צער מיותר ואין זו דרכה של תורה. אלא שמח אתה וביתך וכל אשר לך. ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il