שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

נטיעה וברכת מעין שלוש

undefined

מכון התורה והארץ

ב אדר א' תשס"ה
שאלה
במידה ונטעתי עץ פרי בט"ו בשבט בגינתי (התשס"ה). העץ כבר בן שנתיים (גדל בתוך דלי או שקית), מתי יהיה מותר בע"ה לאכול ממנו? שאלה נוספת: אם אכלתי מזונות כשיעור, ותוך הסעודה אכלתי גם מעט משבעת המינים (בלי שיעור), האם כאשר אני מברך על המחיה, על המזונות, אני צריך להזכיר גם "על פירותיה"? או שמא יש חשש הפסק מפני שלא התחייבתי בתוספת זו בברכה?
תשובה
בס"ד שלום רב, א. התאריך ט"ו בשט אינו רלוונטי למנין שנות ערלה בתחילת המניין אלא רק בסופו. ב. כדי למנות שנות ערלה מעת הנטיעה הראשונה במשתלה, צריך לדעת בוודאות מתי ניטע העץ. כמו כן צריך לדעת בוודאות שהצמח היה בשקית או כלי שיש בו נקב של 2 ס"מ קוטר בתחתית השקית או הכלי. כמו כן יש לדעת בוודאות שהכלי או השקית עמדו כל הזמן על קרקע ולא על משטח מנתק. במקרה של ספק באחד הדברים שהזכרתי יש למנות שנות ערלה מחדש מעת הנטיעה בגינה. ג. אם אכלת מזונות כשיעור ואכלת גם פרי משבעת המינים יש לכלול גם על המחיה וגם על העץ באותה ברכה. אם בוודאי לא היה שיעור לפירות אין לכלול את פרי העץ באותה ברכה, אך אם יש בכך ספק יש לכלול באותה ברכה; ראה בעניין זה שו"ע או"ח סי' רח סעי' יח ט"ז ומ"ב שם וכן בשמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק נד הערה עא (עמ' קעח) בשם הגרש"ז אויערבאך. בברכת התורה והארץ, יואל פרידמן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il