שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • נישואין

אישות עם שתי אחיות

undefined

הרב עזריה אריאל

ט תמוז תשע"ז
שאלה
שלום וברכה אני חוזר בתשובה. בעברי, הייתי באישות עם אישה שלימים, אחרי שחזרתי בתשובה נשאתי לאחותה הדתיה. נודע לי עתה, כי נישואים כאלו הינם אסורים, ורצוני לשאול, מה יש לעשות עתה? אני יודע שיותר הגיוני שאשאל את הרב שלי, פניתי אליו, ואמרתי לו שיש נושא שהוא רגיש, ואני מתבייש, אז הוא אמר לי להפנות את השאלה לרב באינטרנט באנונימיות, ומשם נראה איך נתקדם. בתודה רבה
תשובה
לשואל היקר, שלום וברכה! אם הבנתי נכון, מה ש"היית באישות" עם הראשונה היה ללא קידושין כדת משה וישראל (לא נתת טבעת בפני עדים כשרים ובאמירה "הרי את מקודשת לי"). מכיוון שכך, עליך להמשיך להיות נשוי לאחותה, וזה בסדר גמור. אולם מצד שני עליך להקפיד מאוד על סייגים ביחס לראשונה: כללית, הקשר אתה צריך להיות צונן, ברמה של נימוס בסיסי ותו לא, ובמידת האפשר עדיף שתחסוך פגישות איתה. כאשר יש אילוץ משפחתי להיפגש, עליך להקפיד יותר מהרגיל בדיני ייחוד ונגיעה, ובשום אופן אל תהיה איתה באותו בית כששניכם לבד בלי אשתך. הרחבה: לפי דין תורה אסור לאדם לקיים יחסים עם אחות של אשתו, וזהו איסור חמור ביותר. פירוש הדבר, שאחרי שנשאת אישה מסוימת כדת משה וישראל, והיא הפכה ל"אשתך" באופן רשמי, אז אסור לקיים יחסי אישות עם אחותה, אפילו בלי קידושין, ואפילו אם התגרשת מהראשונה: כל עוד הראשונה בחיים - השניה אסורה בהחלט. לעומת זאת במצב ההפוך, שהראשונה הייתה בלי קידושין, היא מעולם לא הייתה "אשתך" (ובאותו זמן גם לא הייתה "אחות אשתך"), ולכן אחותה איננה "אחות אשתך". עד כאן לפי דין תורה. מדרבנן, החמירו חכמינו שגם מי שקיים יחסים עם מישהי בלי קידושין לא יתחתן לכתחילה עם אחות שלה, כדי למנוע מצב שאחרי החתונה עם האחות הוא יחזור לקיים יחסים עם הראשונה, מאחר שהוא כבר מכיר אותה והם רגילים אחד לשני. לגבי דין זה קבעו חכמים שהוא נאמר רק כסייג לכתחילה, אבל בדיעבד, אם מישהו כבר התחתן עם האחות, לא החמירו חכמים כל כך שיגרש אותה, אלא אם כן יש חשש ממשי שהיחסים עם הראשונה יתדרדרו. המצב שלך הוא לאחר מעשה, מכיוון שכבר התחתנת. במיוחד לאור העובדה שאתה חוזר בתשובה, ברוך ה', יש להניח שאין חשש ממשי לאיסור עם הקודמת. ובכל זאת, עליך להקפיד במיוחד על ההלכות של יחוד וכדומה, והקשר עם האחות צריך להיות צונן, ברמה של נימוס בסיסי ותו לא, ועדיף שתימנע במידת האפשר מלהיפגש אתה. אציין שהרב עובדיה יוסף זצ"ל נשאל על מקרה דומה וחמור יותר: מישהו שקיים יחסים עם מישהי בלי קידושין, ואחר כך חזר בתשובה ורצה להתחתן עם הבת שלה, והוא שאל אותו עוד לפני החתונה. הרב עובדיה קבע שמאחר שהבחור חזר בתשובה מותר לו להתחתן איתה לכתחילה, ובתנאי שיגורו בעיר אחרת, כדי לצמצם למינימום את הקשר עם הראשונה. אני מספר לך על הפסק הזה כדי שתבין שהנישואין לאשתך הם בסדר גמור באופן עקרוני, והבעיה היחידה היא החשש מקשר מחודש עם הקודמת, ולשם כך עליך לצמצם את הקשר למינימום. מקורות: רמב"ם, הלכות איסורי ביאה פרק ב הלכה יא. שולחן ערוך, אבן העזר סימן טו סעיף יג וברמ"א. שם, סעיף כז ברמ"א ובט"ז ס"ק יט ובערוך השלחן סעיף כה. שו"ת מעין אומר (של הרב עובדיה יוסף) ח"ט סי' מח. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il