ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

פגיעה ברכב חונה | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


י"ח תמוז תשע"ז

פגיעה ברכב חונה


הרב יהודה אודסר

שאלה:
לכבוד הרב היקר שלום. קייל משבר ויוצא משבר ונכנס לגבי אם הניח חביות ברשות המזיק.אך בגמ בריש המניח מבואר להדיא אליבא דרב בממלא רהר חביות, שאפילו ברשות הרבים יכול לשבור ולכאורה גם לכתחילה דהא אמר רב זביד שם דלא דיקא מתניתין לפי רב דלאו דוקא נתקל אלא גם שבר (וודאי שרב זביד איננו דעת יחידאה שהרי זה פשוט שלפי רב אין סברא לומר רק בניתקל, וגם שהגמ שם מתרצת את דברי רב משום סיפא ואם יש סברא רק בנתקל אז ודאי שהגמ היתה מתרצת זאת או מוכיחה דלא כרב זביד) וממילא בנידון דידן אם הדלת חסמה לאותו נהג משאית את הכביש יתכן שפטור (ובעצם דברי רב יש להסתפק אם בממלא רהר כולה חביות וניתקל פטור היינו דווקא בממלא כולה שלולי הכי אם יש לו דרך אחרת אזי אסור יהיה לו לשבור ואם שבר יתחייב,או"ד שרב בא לומר שכיון שחוסם את הדרך על חשבון עוברי אורח ממילא כל מעשיו אינם בהיתר ואותו עובר אורח אפילו שיכול לעשות סיבוב עכ"ז אינו מחויב לכך ואם רצה שובר. ולפי"ז גם אם הנהג משאית יכל למנוע את הנזק ע"י שיסטה מהנתיב וכד" עכ"ז אינו מחויב לטרוח ופטור בכל גווני. (ואולי הדברים תלויים בזה שאם נאמר שאין לאדם רשות להניח חביותיו ברהר, שאז פטור בכל גווני, או שמצד האדם המניח אין בעיה אלא רק שמניח את חפציו על קרן הצבי כביכול שאם יחסום לגמרי את הדרך אז ישברו לו את החבית, ולפי"ז אם יש לרבים אפשרות לטרוח ולעבור אין הם רשאים לשבור, ומפשטות הגמ נראה כל לכאורה.) יישר כח גדול אשמח לתגובה תאירו את עיננו

השאלה נשאלה בהמשך לשאלה "פגיעה ברכב חונה"

תשובה:
שאלתך יפה, מבקש להפנות את תשומת לבך לדברי רב פפא (כז:) "קרנא דעצרתא הוי דכיון דברשות קעבדי אבעי ליה לעיוני ומיזל" ומסבירים הראשונים, שבמקום שיש רשות והיתר להניח דברים אין היתר לפגוע בהם אף במהלך הליכתו של האדם. ועל האדם ההולך בדרך לשים לב שלא יפגע בהם. כן נפסק בטור ושולחן ערוך חושן משפט סימן תי"ב סעיף ב'.
מכאן לשאלה, אדם שמחנה את רכבו בעיר במקום הראוי ומותר לחניה, וודאי שיכול ורשאי לפתוח את דלתו, אף אם הדבר גורם לכך שדלת הרכב נפתחת אל מרחב ציר הנסיעה. וודאי שעל הנהג הנוסע ברחוב לשים לב לכך ובאחריותו לא לפגוע ביוצאים מן הרכב החונה. כל שכן שמחויב בתשלום אם פגע והזיק להם. (כמובן שגם הנהג החונה צריך לפתוח את הדלת בזהירות)
הדבר מחזק את דברינו לגבי מנהג המדינה שהרי משמע מדברי הגמרא שהיתר זה נוצר מכח מנהג הקונים שבאו לרכוש שמן בבית הבד, להניח את הכדים סמוך לבית הבד, כמו כן, כל מנהג מדינה המקובל במדינה ופשט בה מחייב בכללי ההתנהגות את הרשאים לנהוג בה.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il