שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ביטחון ופיקוח נפש

חזרה מתורנות שבת ברכב

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ו שבט תשס"ה
שאלה
האם מותר לחזור ברכב מתורנות בבי"ח בשבת? האם מותר ליסוע לתורנות?
תשובה
לנסוע לעבודה מותר היות שזה פיקוח נפש. לגבי החזרה - יש כלל שבשבת התירו סופן משום תחילתן, כלומר חז"ל התירו משום שאם אדם ידע שלא יוכל לחזור אולי לכתחילה לא יצא. הגרש"ז אוירבעך זצ"ל פוסק כמו המגן אברהם שהתירו רק באיסורי דרבנן סופן משום תחילתן, לכן מותר רק לחזור עם נהג נכרי או עם רכב בטחון כמו אמבולנס שנוסע בהיתר, אבל לא ינהג בחזרה בעצמו. אמנם יש עדיין את הבעיה של יציאה מחוץ לתחום (אפילו עם נהג גוי וכד'), אבל גם איסור תחומין לדעת הרבה פוסקים הוא מדרבנן, ורוב המקומות הם באיסור דרבנן בלבד (גם לרמב"ם שתחום י"ב מיל הוא מדאורייתא, מוזכר בתשובות הרמב"ם שזה דווקא במקום שיש רשות הרבים מהתורה וזה דבר שקשה למצוא).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il