שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

שאלה בהלכות שבת

undefined

רבנים שונים

י אדר ב' תשס"ה
שאלה
האם במקרה שאדם מתכוון לעשות מלאכה במזיד בשבת ועושה אותה, ומבלי דעת עושה גם מלאכות אחרות - האם חייב או פטור? מהרמב"ם לא הבנתי את התשובה, כיוון שהוא מתייחס שם (עד כמה שהבנתי) לעצמים שונים ומעשים שונים, ולא כמו בשאלה שלי - *לאותו* עצם *ולאותו* מעשה*, אלא לפרטים שונים של אבות מלאכה. לצורך הדוגמה נניח שאין בהדלקת מעגל חשמלי בשבת משום בונה וסותר (כדעת החזו"א). 1. אדם הדליק (בסתר) נורת פלורסנט *בידיעה* שיש שם משום בונה וסותר, אך לא ידע שיש שם הבערה. האם חייב על ההבערה? 2. אדם הדליק (בסתר) נורת פלורסנט *בהסתפקות* האם יש כאן בונה וסותר, ושוב - לא ידע שיש הבערה. א. האם חייב על הבונה וסותר (בגלל ההסתפקות)? ב. האם חייב על ההבערה? 3. האם באמת יש בונה וסותר במעגל חשמלי (לפי דעת רוב הפוסקים)?
תשובה
מזיד בשבת פירושו שיודע שיש במעשהו איסור תורה שחייב עליו סקילה כשעושהו במזיד אם עשה מלאכה מתוך ידיעה שהיא אסורה ובאותה עת ובאותה פעולה עושה מלאכה אחרת שכלל לא היה מודע לעובדת היותה מלאכה לכאורה אינו נידון אפילו כשוגג ואינו חייב עליה אפילו קרבן. 1. ודאי שלא חייב כמזיד. 2. א. לדעת החזו"א חילל שבת במזיד אם נתמלאו התנאים דלעיל. ב. דומני שאין שם הבערה. 3. זוהי דעת החזו"א אולם זוהי דעת מיעוט. הרב חיים כץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il