שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - כללי

מעשרות ובחנוני נא בזאת

undefined

הרב יצחק בן יוסף

י"א אב תשע"ז
שאלה
לענ"ד נראה מפסק הרמ"א שם בסימן רמ"ז: סעיף ד הצדקה דוחה את הגזירות הקשות וברעב תציל ממות כמו שאירע לצרפית: הגה: והיא מעשרת. ואסור לנסות הקב"ה כי אם בדבר זה שנאמר "ובחנוני נא בזאת וגו’". וי"א דוקא בנתינת מעשר מותר לנסות הקב"ה אבל לא בשאר צדקה. שזה מפורש על מעשר, וזה לא כמו התשובה שהרב נתן לשואל השאלה בי"ז תמוז. מלבד זאת אם הרב יעיין בשאר האחרונים שם וכן בפתחי תשובה, יראה לעיניים שזו מחלוקת המחבר והרמ"א אם בחנוני נא בזאת נאמר על הכרי או על המעשר כספים גם כן. אבל בכל מקרה פשיטא על פי הלכה שהצדקה מעשרת והמחלוקת היא רק על איזה מקרה. בחנוני נא בזאת אינו רק עוד פתגם ,עוד פשוט שזו אינה אסמתכתא אלא מדברי קבלה שכן הוא "בחנוני נא בזאת" ניתן לבחון את הקב"ה על כך, ומתשובתו של הרב נראה לקורא כי הרב לא חושב כך, לענ"ד צריך לתקן את התשובה או לעשות עליה תשובה :)
תשובה
תודה על שאלתך, חוששני שהבוחנים את ה' יגיעו למשבר אמונה קשה, ואני מכיר גם כאלה. ודברי היו בהתאם לפתחי תשובה שהזכרת רמז,ב שאילת יעבץ משיג על הרמ"א שלא נאמר על נתינת צדקה הנהוגה לנסות את הקב"ה. וכן הוסיף השל"ה שזה נאמר רק על מעשר תבואה שמותר לנסות ולא על מעשר כספים. וגם הרמ"א חש בכך וכתב זאת בי"א שנאמר רק על מעשר - הכוונה למעשר תבואה ולא מעשר כספים שאינו מן התורה. וכך בדיוק מה שכתבתי. יותר מזה בימינו הפרשת תרומות ומעשרות מדרבנן - ולכן אין אפשרות לנסות את הקב"ה כאשר הציווי מחכמים, בעזרת ה' בקרוב ממש נקיים תרומות ומעשרות מהתורה ונבחן את הקב"ה. לכן חשוב לא לגרום חלילה משבר אמונה. ובוודאי מי שמרחם הקב"ה ירחם עליו ועל זרעו אחריו. כפי שכותב השולחן ערוך והרמ"א בסעיף ג'. צריך גם לא למהר לעשות מחלוקות בין השולחן ערוך לרמ"א.. ה' יצליח דרכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il