שאל את הרב

  • הלכה
  • כלבים וגידולם

סירוס כלבה

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ב שבט תשס"ב
שאלה
האם מותר לסרס כלבה כדי שלא תמליט גורים שאי אפשר יהיה לטפל בהם, ויסבלו ויגרמו צער לבריות, עד שפקחי העירייה יבואו להמיתם?
תשובה
אסור ליהודי לעקר כלבה, ולבקש מגוי לעשות זאת, לדעת רוב הפוסקים מותר, ואם העיקור יהיה שיעשה על ידי הגוי יהיה זמני - מותר. ולתת לכלבה גלולות נגד הריון, מותר. ולעקר כלב זכר, בכל מקרה אסור, בין על ידי יהודי בין על ידי גוי. מעט יותר בפירוט: עיקור זכר לכל הדעות אסור מהתורה. ועיקור נקבה, לדעת רוב הפוסקים אסור מדברי חכמים, מפני שאיברי ההולדה שלה מבפנים. ויש אומרים שהוא מהתורה. ואמנם לדעת הט"ז אה"ע ה, ו, האיסור הוא רק משום צער בעלי חיים, וממילא כדי למנוע צער ובהרדמה יהיה מותר, וכפי שכתב בשו"ת לב אריה ב, לד. אבל למעשה כאמור רוב הפוסקים סוברים שיש איסור לסרס נקבה. וכן שאלתי את מו"ר הרה"ג הרב אברהם שפירא שליט"א, והסכים לאסור סירוס. אבל על ידי גלולות למניעת הריון, שיש לבעלי חיים, אפשר למנוע מהן הריון. ועיין בספרי פניני הלכה ח"ד ע' 201-204, ובהערה שם. ההצעה האפשרית בשעת הדחק, היא לשכור גוי שיעקר את הכלבה באופן שאפשר יהיה להחזירה למצב שתוכל להמליט, כגון שיקשור את החצוצרות כך שאפשר יהיה לחברם אם ירצו. ואף שאמירה לגוי גם בשאר האיסורים אסורה מדרבנן, כאן שלרוב הפוסקים האיסור עצמו מדרבנן, האמירה לגוי כבר תהיה מותרת לרוב הפוסקים, וכ"כ החיד"א במחזיק ברכה או"ח רמד, עפ"י הפר"ח תסח. וכן נוטה להקל בפמ"ג או"ח שז. אמנם יש בזה דחק, מפני שיש אומרים שאיסור הסירוס בנקבה מהתורה, וממילא יהיה אסור לבקש מגוי. אלא שאם העיקור לא יהיה מוחלט, כמדומה שאינו אסור, וכך שמעתי מהרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א. ולכן זאת העצה בשעת הדחק. והמיקל לבקש מגוי לעקר כלבה בלא ההגבלה הנ"ל, יש לו על מה לסמוך. אבל ליהודי אסור לעקר כלבה. וקל וחומר שאסור לעקר כלב, וכן אסור לבקש מגוי לעקר כלב, שבזה האיסור לכל הדעות מהתורה. ועיין שם בפניני הלכה. לתשובת הרב יעקב אריאל. >> רוצים לדעת עוד על גידול כלבים ונזקים שלהם? - לחצו כאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il