שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

לחזור על מילים פעמיים בתפילה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ז שבט תשס"ה
שאלה
האם מותר לחזור על פסוקים בתפילה כגון "אבינו אב הרחמן" או שזה נחשב להפסק?
תשובה
בתפילת שמונה עשרה וודאי שלא יחזור עוד הפעם. בכלל לחזור על דברים פעמיים יש מחמירים, דעת הרמב"ם, אבל ראשונים אחרים מקלים בזה, ואנו יודעים שיש מקומות שחוזרים כמו בשירה בהלל. לכתחילה לא ראוי רק לצורך גדול. בתלמוד מוזכר שאדם לא יאמר פעמיים שמע, שמע או מודים, מודים, י"א (תפארת ישראל) שזה דווקא בציבור ולא ביחיד, וי"א שזה דווקא דברים אלו שמחזי כשתי רשויות, פעמיים שמע או מודים ושאר דברים מותר. לכן למעשה הייתי אומר, מי שרוצה לחזור יהיה מותר, יש לו על מי לסמוך (אבל בכל מקרה לא על שם ה'), להגיד שלכתחילה ראוי לעשות זאת לא, לחוש לשיטת הרמב"ם שהוא מסתייג מזה שאדם יחזור פעמיים חוץ ממקום שחז"ל אמרו לחזור.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il