שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • בעלי חיים וצמחים בשבת

הריגת כינה בשבת

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ג אלול תשע"ז
שאלה
שמעתי שלפי הרב עובדיה יוסף זצוקל מותר להרוג כינים בשבת אפילו היום, אבל שמעתי שיעור תורה על הנושא "צידה" בשבת אז כבר הזה שאתה הורג את הכינים אתה צד אותם הזה שאתה תופס אותם אז למה זה מותר?
תשובה
כינה יוצאת דופן שמותר להרוג בשבת, יש כאן לימוד גדול בתחום תורה ומדע. הרי כינה היא פרה ורבה כמו יתר בעלי החיים, כיצד מובא בגמרא שמותר להרוג כינה, ופוסקי דורנו כמו הראשון לציון הרב עובדיה זצ"ל מתיר הרי זה נגד מה שיש במציאות. יש לכך כמה הסברים: א. לדעת החזון איש בהלכות טריפה - ההלכה נקבעה על פי אלפיים שנות תורה.(לפי המדרש שהעולם ששת אלפים שנה - אלפיים שנות תוהו, אלפיים שנות תורה, ואלפיים שנות ימות המשיח) ועל פי ידיעות חז"ל באותם ימים כך נקבעה ההלכה, כך בהלכות טריפות למרות שדברים השתנו וכך לגבי הריגת כינה, שלדעתם מותר להרגה מפני שכינה אינה פרה ורבה. ב. לדעת הרבי מלובביץ' - בשיחותיו על תורה ומדע -הסביר שיש כינות שהם פרים ורבים והיו שלו וחז"ל התירו רק מה שלא פרה ורבה. ויש עוד הסברים, בכול אופן הרב עובדיה פסק כדעת הגמרא והשולחן ערוך שמותר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il