שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

אסור לשתות מים אחרי מנחה?

undefined

הרב מרדכי גרוס

ו תשרי תשע"ח
שאלה
שלום וברכה, ראיתי בשם הרמ"א שאין לשתות מים לאחר תפילת מנחה. מה המקור והסיבה לכך והאם נוהגים כן? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
שלום וברכה, כתב הרמ"א בסימן רצא סעיף ב. שיש אומרים שאסור לשתות מים בין מנחה למעריב בשבת כיון שאז חוזרים הנשמות לגיהנום, (מרדכי) ושהמנהג הוא לא לשתות מים מהנהרות אך לאפשר שתית מים בבית. עוד הוסיף שי"א שהאיסור קיים רק לאבל תוך יב' חודש על אביו ואמו (אגודה ומרדכי) הוא מזכיר שיטה נוספת שאיסור שתית המים היא דווקא בערב שבת (תוספות והראש) הרמ"א מדגיש שהאיסור לא קיים על שאר משקים שאינם מים. הראשונים בארו את טעם הדבר עפ"י המדרש (תהילים י"א ו') שכל השותה מים בשבת בין השמשות כאילו גוזל קרוביו המתים, כי המתים שותים מהמים קודם שהם חוזרין לדינן. ולדעת המדרש שהכוונה על ערב שבת, הטעם הוא משם שהם עייפים הם מהדין שסבלו כל השבוע ושותים, ביאור מעט שונה מופיע ברוקח (פ' תשא,) ורבינו בחיי (כד הקמח, ערך שבת) שהמתים שותים ורוחצים ומצטננים במים. תוס' (פסחים ק"ה) נקט שהשותה אז מסתכן. ביחס לשאלתך האם נוהגים כן היום, בספר פסקי תשובות, מזכיר פוסקים הנוקטים שהדבר נהוג אף בימינו, ונוקטים שכיון שהדבר נובע מטעם של סכנה יש להחמיר כדבר כל השיטות, ולאסור אף בערב שבת ואף ביציאתה, ואוסר שם אף לשתות ממים שבבקבוקים ומהברזים. עיין שם. אך עינינו רואות שאנשים אוכלים סעודה שלישית בין שקיעת שבת ליציאתה ולא חוששים לדבר. וכן הורו לי רבותי שכך מכירים המנהג, ולכן אפשר לסמוך על דברי הרמ"א שנהגו להקל לשתות מים שבבית ולהקפיד רק ביחס לשתיה מהנהרות. בברכה, הרב מרדכי י. גרוס.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il