שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חול המועד

עבודה בחול המועד

undefined

הרב מרדכי גרוס

ח תשרי תשע"ח
שאלה
שלום. האם אישה שלא יכולה לעבוד בימים רגילים בשנה (משום שהיא תלמידה) וצריכה כסף בשביל רישיון נהיגה יכולה לעבוד בחול המועד? תודה מראש.
תשובה
שלום וברכה, ימי חול המועד קדושים ומיוחדים. כפי שנדרש בספרא (אמור פרשה יב יד) "רבי עקיבא אומר מה תלמוד לומר אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש.. אלא אילו ימי מועד שאסורים במלאכה. יכול יהיו אסורים במלאכת עבודה תלמוד לומר הוא, הוא אסור במלאכת עבודה ואין ימי מועד אסורים בכל מלאכת עבודה". מותר לעבוד בחול המועד רק כדי למנוע הפסד. ולא בשביל הרווחת כסף. ולכן אין היתר יוצא דופן לעבוד עבור כסף לרישיון נהיגה. אלא מותר לעבוד לפי ההיתרים הרגילים של עבודה בחול המועד כפי שנפרט. פרטי הדינים מורכבים, ולכן כדאי לברר אפשרויות העבודה הרלוונטיות בחול המועד, ולברר עם רב באופן פרטני האם עבודות אלו מותרות בחול המועד. נפרט מעט. ככלל, כל עבודה שמותרת לאדם לעשות לעצמו, מותר שתיעשה אף על ידי אחר : "צרכי הגוף", מותר לעבוד בעבודות הנצרכות עבור צרכי הגוף במועד, כגון שמרטפות, מכירת מזון וכדו'. במקרים אלו אפשר לקבל שכר ישיר עבור העבודה. "צרכי המועד", מותר לעבוד לכל צורך של צרכי המועד כגון תפירת בגדים פשוטים, העברת סדנאות וכדו' היתר זה נכון כאשר הוא מעשה הדיוט, כלומר מעשה שאינו דורש מומחיות מיוחדת. (שו"ע תקמא א) אמנם בכגון זה לצורך המועד שאינו צורך הגוף, אף שהתירו העבודה, אסרו קבלת שכר ישיר על העבודה, כיון שהוא נראה כעובדין דחול. (שו"ע תקמב ,א) אך מותר לקבל השכר בהבלעה, כגון שתעבוד יום נוסף לפני או אחרי חול המועד, ויקבלו השכר באופן גלובלי על הכל יחד. או שהשכר יכלול בבת אחת גם הוצאות של העובד כמו דמי נסיעות. (ש"ש בשם הגרש"ז) חשוב להוסיף שימי חול המועד נועדו להתענגות, לימוד תורה והתרוממות בקדושת החג. וכפי שאמרו חז"ל "כלום אסור לעשות מלאכה אלא כדי שיהו אוכלין ושותין ויגעין בתורה" ולכן נכון לדאוג למימוש נכון של ימי חול המועד אף כאשר משלבים בו עבודה באופן שמותר עפ"י חז"ל. בברכה הרב מרדכי י. גרוס בשולי התשובה נעיר, שאמנם חז"ל התירו לאדם שאין לו אוכל וצרכים לחול המועד לעבוד בכדי פרנסתו. אך זהו היתר מיוחד רק כאשר אין לו צרכי פרנסה בסיסיים למועד עצמו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il