ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
עזרו לנו להמשיך בהפצת התורה. אנו עדיין רחוקים מאוד מהיעד!

חומרת האיסור לצאת באמצע קריאת התורה | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ד תשרי תשע"ח

חומרת האיסור לצאת באמצע קריאת התורה


הרב עזריה אריאל

שאלה:
מדוע יש איסור לצאת באמצע קריאת התורה? הרי מי אמר שהפסוק "עוזבי ה’ ייכלו" מדבר על מי שיוצא באמצע קריאת התורה? הרי הוא בסך הכל היה צריך לצאת לעשות משהו או לצאת לשירותים, הוא לא התכוון לעזוב את ה’. ומדוע העונש שלו כל כך חמור?

תשובה:
לשואל, שלום וברכה!
נקדים ונאמר שהאיסור החמור לצאת הוא דווקא באמצע הקריאה ממש, אבל בסוף קריאת העולה ("בין גברא לגברא") מותר. נמצא שבדרך כלל גם מי שיש לו צורך דחוף לצאת אינו נדרש להמתין יותר משתיים - שלוש דקות.
בערוך השולחן (סי' קמו ס"א) מסביר שכבוד התורה חמור ככבוד השכינה, ולכן השווה את דיני עזיבת הקריאה לדיני ההפסקה באמצע תפילת העמידה. הרחיב על כך יותר בספר 'צרור המור' (לאחד המקובלים הקדמונים, רבי אברהם סבע, פרשת פקודי), שלקריאת התורה בציבור יש מעמד של מעין מתן תורה מחודש, ולכן העזיבה באמצע חמורה מאוד. אכן, כמה וכמה הלכות בקריאת התורה נלמדו מסדר מתן תורה (עיין מגילה כא ע"א ושו"ע סי' קמא ס"ד).
להלן כמה משפטים מאלפים מ'צרור המור': "דרשתי זה פעמים רבות קודם הגירוש [מספרד], כי אף על פי שישראל עוסקים בתורה - אין מכבדין אותה, ולכן בפסוק הזה רמז מה שאמרו חז"ל 'ועוזבי ה' יכלו - זה המניח ספר תורה ויוצא'. וכן רגילין בשעה שמוציאין ס"ת מן ההיכל מיד יוצאים רובם למלאכתם או לדבר לשון הרע... אבל זאת רעה שנייה שעושים ישראל בשעת קריאת התורה, שהדין הוא שיש להם לשמוע לדברי החזן שהוא קורא בספר ולכוין לדבריו, לראות הדברים שאומר, אם קיימו אותם או בטלו אותם, לשוב בתשובה. ויש להם לכוין בדבריו כיום מתן תורה שהיה יושב בהר, שהוא כמו תיבה, ואומר 'אנכי ה'... לא יהיה לך' כמי שקורא בספר, וכל העם תחת ההר שומעים ומכוונים. ואם אין עושים כן, אלא כולם מספרים אלו עם אלו בדברי מהתלות ותעתועים ובדברי המלאכות חדשים גם ישנים... זאת רעה שלישית הנהוגה בידינו בעונותינו, שעומד ס"ת פתוח ביום שבת ואין רוצים לעלות ולראות את פני האדון ה', ומזלזלים בכבוד התורה בעבור כבודם, ואומרים איני רוצה לעלות אלא שלישי או שביעי".


השאלה "יציאה באמצע הקריאה כשיש אילוץ" נשאלה בהמשך לשאלה זו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il